Helse Vest IKT AS

Helse Vest IKT AS leverer utstyr og tenester innanfor IKT-området til spesialisthelsetenesta i Helse Vest.

Hjemmeside

https://helse-vest-ikt.no/

Type organisasjon

Helseforetak

Sted

Bergen

Sist oppdatert

16.04.2021