Helsedirektoratet

Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå. Dette skal de gjøre med utgangspunkt i rollen som fag- og myndighetsorgan. Det betyr blant annet at de skal være en faglig rådgiver, iverksette vedtatt politikk og forvalte lov og regelverk innenfor helsesektoren. I tillegg har Helsedirektoratet et helhetlig ansvar for den nasjonale helseberedskapen. De er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

Hjemmeside

https://www.helsedirektoratet.no

Type organisasjon

Myndigheter

Sted

Oslo

Sist oppdatert

07.07.2021

Samarbeidsprosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Bedre bruk av kunstig intelligens i norsk spesialisthelsetjeneste 2021 - 2025 Helsedata
Tjenester for helsepersonell
Line Silsand