Kreftregisteret

Kreftregisteret skal etablere viten og spre kunnskap som bidrar til å redusere kreftsykdom ved å

  • samle inn og behandle data om krefttilfeller og undersøkelser.
  • drive, fremme og gi grunnlag for forskning.
  • gi råd, veiledning og informasjon om helsehjelp og forebyggende tiltak.

Hjemmeside

http://www.kreftregisteret.no/

Type organisasjon

Forskningssenter

Sted

Oslo

Sist oppdatert

17.01.2017