OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er din kunnskapspartnar når det gjeld kurs og studium, utviklingsarbeid, utgreiingar og forsking innanfor våre fagområde. Universitetet sine profesjonsutdanningar er nært knytt til arbeidslivet. Praksis utgjer ein viktig del av studia og undervisinga støttast av anvendt forsking.

Hjemmeside

https://www.oslomet.no

Type organisasjon

Universitet

Sted

Oslo

Sist oppdatert

07.07.2021

Samarbeidsprosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
DigSam: Digital sikkerhet i helse- og sosialfag 2021 - 2021 Helsedata
Johan Gustav Bellika