Simula Research Laboratory

Simula Research Laboratory driver langsiktig forskning innen kommunikasjonsteknologi, vitenskapelige beregninger og programvareutvikling.

Hjemmeside

https://www.simula.no/

Type organisasjon

Forskningssenter

Sted

Fornebu

Sist oppdatert

16.04.2021