Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør (TkS)

TkS er et regionalt odontologisk kompetansesenter i Helseregion Helse Sør-Øst, som skal bidra til å heve kompetansen innen den offentlige og private tannhelsetjenesten i Sør.

Hjemmeside

http://www.tksor.no/

Type organisasjon

Forskningssenter

Sted

Arendal

Sist oppdatert

17.01.2017