Teknova AS

Teknova AS er et teknisk-industrielt uavhengig forskningsinstitutt, som bidrar til økt anseelse og innflytelse for Agder-regionen både nasjonalt og internasjonale.

Hjemmeside

http://www.teknova.no/

Type organisasjon

Forskningssenter

Sted

Grimstad

Sist oppdatert

17.01.2017