Tyrilistiftelsen

Tyrilistiftelsen er en ideell stiftelse som driver tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for rusavhengige. Stiftelsen jobber tett med EPJ-leverandører for å utvikle e-helseløsninger tilpasset TSB.

Hjemmeside

http://www.tyrili.no/

Type organisasjon

Helseforetak

Sted

Oslo

Sist oppdatert

24.01.2017