Vestlandsforsking

Vestlandsforsking er eit regionalt forskingsinstitutt som utfører forsking og utvikling for næringsliv og offentleg sektor.

Hjemmeside

http://www.vestforsk.no/

Type organisasjon

Forskningssenter

Sted

Sogndal

Sist oppdatert

17.01.2017