Stein Roald Bolle

Bio

Stein Roald Bolle er en anestesilege med bakgrunn i informatikk og programvareutvikling. Han er medisinsk leder for dagkirurgiavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge og har vært forsker ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin siden 2005. 

Som forsker har Bolle fokusert på bruk av elektronisk kommunikasjon for å forbedre pasientbehandling. I doktoravhandlingen sin, studerte Bolle bruken av videokonferanseteknologi på mobiltelefoner i medisinske nødsituasjoner. Bolle fokuserer for tiden på bruken av det elektroniske journalsystemet som et verktøy for samarbeid med pasienter og bedre prekirurgiske prosesser. Bolle bruker data som er innsamlet fra elektroniske pasientjournaler som grunnlag for statistisk analyse av kvaliteten på prekirurgisk planlegging.

Stein Roald Bolle

Telefon: 924 68 438

Stilling: Seniorforsker

Avdeling: Fremtidens journal


Publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
Video conferencing versus telephone calls for team work across hospitals: a qualitative study on simulated emergencies 2009 TIDSSKRIFTPUBL
Can video mobile phones improve CPR quality when used for dispatcher assistance during simulated cardiac arrest? 2009 TIDSSKRIFTPUBL
To see or not to see -- Better dispatcher-assisted CPR with video-calls? A qualitative study based on simulated trials 2008 TIDSSKRIFTPUBL
Video calls from lay bystanders to dispatch centers - risk assessment of information security 2011 TIDSSKRIFTPUBL
Video calls for dispatcher-assisted cardiopulmonary resuscitation can improve the confidence of lay rescuers - surveys after simulated cardiac arrest 2011 TIDSSKRIFTPUBL
Better assistance from 113 with video-calls during medical emergencies? A qualitative study 2009 FOREDRAG
Supporting lay bystanders during out-of-hospital cardiac arrest -- Comparison of video calls and audio calls for instructions and supervision 2011 RAPPORT
Multimedia Communication in Emergency Medical Dispatch Centers: Current Status and Future Research 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Videobasert akuttmedisinsk konferanse 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Virtuell kriseledelse – ikke felles nødnummer 2013 TIDSSKRIFTPUBL
VIDEOCARE: Decentralised psychiatric emergency care through videoconferencing 2012 TIDSSKRIFTPUBL
ROC-study of a teleradiology workstation versus film readings 1997 TIDSSKRIFTPUBL
Receiver operating characteristic study of image preprocessing for teleradiology and digital workstations 1997 TIDSSKRIFTPUBL
Two-way video communication during out-of-hospital cardiac arrest can improve rescuers' confidence 2009 TIDSSKRIFTPUBL
Reduced Elective Surgery Cancellations Through Patient Involvement In Pre-Operative Planning In Norway 2014 BOKRAPPORTDEL
Reduced Elective Surgery Cancellations Through Patient Involvement In Pre-Operative Planning In Norway 2014 FOREDRAG
Mobile videoconferencing for enhanced emergency medical communication - a shot in the dark or a walk in the park? ‐‐ A simulation study 2014 TIDSSKRIFTPUBL
Methodology for Care Processes Modelling: Bringing the Health Care Complexity into Health IT Development 2014 BOKRAPPORTDEL
Video-confidence: a qualitative exploration of videoconferencing for psychiatric emergencies 2014 TIDSSKRIFTPUBL
Document-Driven Care Pathways Using HL7 CDA 2015 BOKRAPPORTDEL
Online Patients in Offline Health Care Systems: Are hospitals ready for electronic communication with patients? 2015 BOKRAPPORTDEL
On the Need for Interdisciplinary Teams in Health IT Design 2015 BOKRAPPORTDEL
The Role of Research Institutions in Health IT: Health IT Research Institutions vs. Health IT Companies 2015 BOKRAPPORTDEL
On the Development of a Hospital-Patient Web-Based Communication Tool: A Case Study From Norway 2015 TIDSSKRIFTPUBL
The Role of Research Institutions in Health IT: Health IT Research Institutions vs. Health IT Companies 2015 FOREDRAG
Methodology for Care Processes Modelling: Bringing the Health Care Complexity into Health IT Development 2014 FOREDRAG
Online Patients in an Offline Health Care Sector: Are Hospitals Ready for Electronic Communication With Patients? 2015 FOREDRAG
On the Development of a Hospital-Patient Web-Based Communication Tool: A Case Study From Norway 2015 FOREDRAG
On the Need for Interdisciplinary Teams in Health IT Design 2015 FOREDRAG
Designing User Interfaces for Personal Health Assessment Questionaires: A Report From a Pilot Study 2016 BOKRAPPORTDEL
Barriers to the Success of Health ICT Implementations – A Report from Norway 2016 FOREDRAG
Barriers to the Success of Health ICT Implementations – A Report from Norway 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Digital Users in Pre-Digital Hospital Organisations? An Analysis on the Readiness for Electronic Communication Between a Hospital and Surgical Patients 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Electronic communication as a tool to reduce elective surgery cancellations a case study from Norway 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Usefullness of videoconferencing in psychiatric emergencies - a qualitative study 2017 TIDSSKRIFTPUBL