logo

Stein Roald Bolle

Bio

Stein Roald Bolle er en anestesilege med bakgrunn i informatikk og programvareutvikling. Han er medisinsk leder for dagkirurgiavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge og har vært forsker ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin siden 2005. 

Som forsker har Bolle fokusert på bruk av elektronisk kommunikasjon for å forbedre pasientbehandling. I doktoravhandlingen sin, studerte Bolle bruken av videokonferanseteknologi på mobiltelefoner i medisinske nødsituasjoner. Bolle fokuserer for tiden på bruken av det elektroniske journalsystemet som et verktøy for samarbeid med pasienter og bedre prekirurgiske prosesser. Bolle bruker data som er innsamlet fra elektroniske pasientjournaler som grunnlag for statistisk analyse av kvaliteten på prekirurgisk planlegging.

Stein Roald Bolle

Telefon: 924 68 438

Stilling: Seniorforsker

Avdeling: Fremtidens journal


Publikasjoner i CRIStin