Stine Nalum Næss

Bio

Stine Nalum Næss har mastergrad og doktorgrad i biofysikk og medisinsk teknologi fra NTNU i Trondheim, fra henholdsvis 2000 og 2004. I tillegg har hun 2 postdoc fra samme universitet, og har publisert over 20 vitenskapelige artikler. Forskningen er knyttet til matematisk modellering, analyse og simuleringer. Ved NTNU har hun også veiledet masterstudenter og undervist. I 13 år jobbet Næss i det private næringsliv som senior utvikler på digitale tvillinger innenfor maritime treningssimulatorer. Næss har jobbet på radiologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold siden 2019 som medisinsk fysiker, og har derfor god kontakt med klinisk miljø. Siden november 2020 har hun jobbet i en 20 % stilling som forsker ved NSE i prosjektet "Better use of artificial intelligence - real world investigations into conditions for optimization in Norwegian specialist Health services".

Stine Nalum Næss

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 915 69 036

Stilling: Forsker

Avdeling: Helhetlige pasientforløp


CRIStin-profil

Stines prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Bedre bruk av kunstig intelligens – en empirisk studie av forhold som påvirker optimalisering av kunstig intelligens i norsk spesialisthelsetjeneste? 2021 - 2025 Helsedata
Tjenester for helsepersonell
Line Silsand

Stines publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
A Scandinavian Point of View Caring for patients with sarcoma across boundaries 2018 Article in business/trade/industry journal