Forskerutdanning

Nasjonalt senter for e-helseforskning har som mål å være et nasjonalt og internasjonalt ledende forsknings- og utredningssenter for e-helse. Forskningen er framtidsrettet og tverrfaglig, og skal bidra til en kunnskapsbasert politikk på e-helsefeltet.

En viktig del av arbeidet er å utdanne forskere innen e-helsefeltet. Senteret har doktorgradsstudenter fra hele verden med bakgrunn i teknologi, medisin eller samfunnsfag. Doktorgradsstudenter har veileder og tilhørighet til et universitet, men er ansatt på Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Doktorgraden finansieres av eksterne midler. Nasjonalt senter for e-helseforskning kan gi støtte til søknadskriving og forarbeider til en doktorgrad.

Nasjonalt senter for e-helseforskning kan også knytte til seg mastergradsstudenter fra inn- og utland som hospitanter eller medarbeidere i prosjekter.

UiT Norges arktiske universitet tilbyr en internasjonal master i telemedisin og e-helse i samarbeid med Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Se film om masterstudiet i telemedisin og e-helse på UIT Norges arktiske universitet:

Ready for the challenge? Master in telemedicine and E-health from UiT Helsefak on Vimeo.

Denne siden er sist oppdatert:

14.12.2016