Torje Dahle Henriksen

Bio

Torje Henriksen har jobbet ved senteret siden februar 2009, etter at han var ferdig med sin mastergrad i teknologi ved universitetet i Tromsø. De to første årene jobbet han som systemadministrator med drift av interne IT-systemer. Siden da har han jobbet som vitenskaplig utvikler i SNOW-prosjeketet ved senteret.

Gjennom SNOW-prosjektet har Torje jobbet med utvikling av åpen programvare for genering og uttrekk av helsestatistikk i både spesialist- og primærhelsetjenesten. I denne forbindelse har han også jobbet med utplassering og drift av maskin- og programvare i helsesektoren.

Torje Dahle Henriksen

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 909 12 307

Stilling: Systemutvikler

Avdeling: Helsedata og analyse


LinkedIn-profil

Twitter-profil

Facebook-profil

Torje Dahles prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Beslutningsstøtte for pleie av kronisk smerte 2019 - 2021 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
Kunnskapsheving Helsedataanalyse 2017 - 2018 Helsedata
Per Atle Bakkevoll
IKT-løsning for helseindikator-data for ikke smittsomme sykdommer (NCD) 2017 - 2020 Innbyggertjenester
Helsedata
Inger Torhild Gram
Emnet - statistiske beregninger på distribuerte helseopplysninger som bevarer privatlivet 2014 - 2018 Helsedata
Johan Gustav Bellika

Torje Dahles publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
Health Analytics 2018 RAPPORT
Health analytics Kunstig intelligens – nye muligheter for helsetjenesten 2018 RAPPORT
Electronic health record data reuse infrastructure requirements 2017 RAPPORT
The Snow System - a Decentralized Medical Data Processing System 2014 BOKRAPPORTDEL

Torje Dahles prosjektrapporter

Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2018 04 Health Analytics Alexandra Makhlysheva, Andrius Budrionis, Taridzo Chomutare, Anne Torill Nordsletta, Per Atle Bakkevoll, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Johan Gustav Bellika, Håvard Blixgård, Fred Godtliebsen, Stein Olav Skrøvseth, Terje Solvoll, Line Helen Linstad
2018 03 Health analytics: Kunstig intelligens–nye muligheter for helsetjenesten Per Atle Bakkevoll, Alexandra Makhlysheva, Andrius Budrionis, Taridzo Chomutare, Line Helen Linstad, Anne Torill Nordsletta, Fred Godtliebsen, Johan Gustav Bellika, Stein Olav Skrøvseth, Terje Solvoll, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Håvard Blixgård
2017 10 Requirements to the data reuse application programming interface for electronic health record systems Johan Gustav Bellika, Torje Dahle Henriksen, Joseph Stephen Hurley, Andrius Budrionis, Luis Marco Ruiz, Kassaye Yitbarek Yigzaw, Meskerem Asfaw