Torje Dahle Henriksen

Bio

Torje Henriksen har jobbet ved senteret siden februar 2009, etter at han var ferdig med sin mastergrad i teknologi ved universitetet i Tromsø. De to første årene jobbet han som systemadministrator med drift av interne IT-systemer. Siden da har han jobbet som vitenskaplig utvikler i SNOW-prosjeketet ved senteret.

Gjennom SNOW-prosjektet har Torje jobbet med utvikling av åpen programvare for genering og uttrekk av helsestatistikk i både spesialist- og primærhelsetjenesten. I denne forbindelse har han også jobbet med utplassering og drift av maskin- og programvare i helsesektoren.

Torje Dahle Henriksen

Telefon: 909 12 307

Stilling: Systemutvikler

Avdeling: Helsedata og analyse


LinkedIn-profil

Twitter-profil

Facebook-profil