Tove Sørensen

Bio

Arbeidsområde: Leder samarbeidet med World Health Organization, Internasjonale forundersøkelser og kartlegginger og samarbeid med Nordvest Russland.

  • Leder for WHO-samarbeidssenter ved NST (2002-)
  • Prosjektleder "Digitale pasienttjenester i Nord" (2014-)
  • Prosjektleder "Elektronisk tilgang til pasientjournal" (2012-2014)
  • Prosjektleder Teleslag i Nordlandssykehuset
  • Prosjektleder Elektronisk tilgang til egne journaldata
  • Prosjektleder: e-helse i Norge 2013
  • World Health Organization Appointtee to the e-Health Technical Advisory Group
  • Internasjonal prosjektleder NST(1997-2002)
  • Lektor ved David Livingstone College of Education, Zambia, ansatt av Universitetet i Tromsø, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (2011)
  • Forskningsopphold Universitetet i Cape Town og Medical Research Council, Sør-Afrika (2006)
Tove Sørensen

Telefon: 911 95 696

Stilling: I permisjon til nov 2018

Avdeling: Helhetlige pasientforløp


Toves publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
The case of E-health as a s strategic investment in the front-line in less urban areas 2016 FOREDRAG
Patients’ online access to their health record’s log: Improving patient privacy 2016 FOREDRAG
"Så mye som mulig, så raskt som mulig, til så mange som mulig": Erfaringer med Min pasientjournal i Helse Nord 2016 FOREDRAG
Min pasientjournal; er det trygt? Innsynsprosjektet i Helse Nord 2016 FOREDRAG
Elektronisk tilgang til pasientjournal: Enklere tilgang for pasienten,mer jobb for legen? 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Oversikt over tallmateriale og kartlegginger på e-helse i Norge 2016 RAPPORT
Developing and implementing patients' full-scale electronic access to their health record 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Using the Internet to Support Exercise and Diet: A Stratified Norwegian Survey 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Mail meg, doktor! 2014 TIDSSKRIFTPUBL
Har vi e-helse nå? 2013 TIDSSKRIFTPUBL
A qualitative description of telemedicine for acute stroke care in Norway: technology is not the issue 2014 TIDSSKRIFTPUBL
How are Norwegians Using the Internet to Support Exercise or Diet? 2014 FOREDRAG
Vår digitale pasientjournal 2014 TIDSSKRIFTPUBL
Analysing the Use of a Telestroke Service 2013 TIDSSKRIFTPUBL
Improved Treatment of Cerebral Stroke Patients in Small Hospitals? Reporting from a Telestroke Service in North Norway 2012 BOKRAPPORTDEL
Improved treatment for cerebral stroke patients in small hospitals?Reporting from a telestroke service in North Norway 2012 FOREDRAG
Relations between Internet use, socio-economic status (SES), social support and subjective health 2008 TIDSSKRIFTPUBL
An overview and analysis of theories employed in telemedicine studies - A field in search of an identity 2008 TIDSSKRIFTPUBL
Helserelatert bruk av Internett i den norske befolkningen 2006 TIDSSKRIFTPUBL
A systematic review of research methodology in Telemedicine: Standards gone astray? 2007 TIDSSKRIFTPUBL
Use of the internet for health purposes: trends in Norway 2000-2010 2009 TIDSSKRIFTPUBL
Online Communication Between Doctors and Patients in Europe: Status and Perspectives 2010 TIDSSKRIFTPUBL

Toves prosjektrapporter

Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2016 01 Oversikt over tallmateriale og kartlegginger på e-helse i Norge - delrapport i utredning av nasjonal e-helse monitor Hege Andreassen, Trine Bergmo, Rune Pedersen, Inger Marie Holm, Tove Sørensen