logo

Tove Sørensen

Bio

Arbeidsområde: Leder samarbeidet med World Health Organization, Internasjonale forundersøkelser og kartlegginger og samarbeid med Nordvest Russland. 

  • Leder for WHO-samarbeidssenter ved NST (2002-)
  • Prosjektleder "Digitale pasienttjenester i Nord" (2014-)
  • Prosjektleder "Elektronisk tilgang til pasientjournal" (2012-2014)
  • Prosjektleder Teleslag i Nordlandssykehuset
  • Prosjektleder Elektronisk tilgang til egne journaldata
  • Prosjektleder: e-helse i Norge 2013
  • World Health Organization Appointtee to the e-Health Technical Advisory Group
  • Internasjonal prosjektleder NST(1997-2002)
  • Lektor ved David Livingstone College of Education, Zambia, ansatt av Universitetet i Tromsø, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (2011)
  • Forskningsopphold Universitetet i Cape Town og Medical Research Council, Sør-Afrika (2006)
Tove Sørensen

Telefon: 911 95 696

Stilling: WHO-koordinator

Avdeling: Helhetlige pasientforløp


Publikasjoner i CRIStin