Unn Sollid Manskow

Bio

Unn Sollid Manskow er forsker ved Nasjonalt senter for e-helseforskning siden juni 2018. Hun er utdannet sykepleier ved UiT i 1997 og har en master i folkehelsevitenskap fra 2012. Hun har mange års klinisk erfaring fra Nevrokirurgisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø. Hun har også arbeidet som universitetslektor ved bachelorutdanningen i sykepleie på UiT Norges arktiske universitet, og vært studieleder for masterprogrammet i sykepleie.

Unn forsvarte sin doktorgrad ved UiT i 2017 med tittelen: «Caregivers to patients with severe traumatic brain injury: A national prospective study on caregiver burden, life satisfaction and health care experiences». Hun har forsket på nevrologiske sykdommer, traume, rehabilitering av hjerneskadde og pårørende, og er spesielt interessert i forskning på pårørende og familiens situasjon etter sykdom eller skade. På Nasjonalt senter for e-helseforskning er hun prosjektleder for følgeforskningsprosjektet "Pasientens legemiddelliste og Kjernejournal til sykehjem og hjemmetjeneste", samt tilknyttet prosjektet ONWARDS og Blå Kors Kompasset.

Unns prosjekter
Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Evaluering av Snakketøyet 2018 - 2018 Tjenester for helsepersonell
Unn Manskow
ONWARDS - Effekter av e-helseintervensjoner på fysisk aktivitet blant inaktive voksne: en Hybrid Type I effekt-implementering RCT 2018 - 2023 Innbyggertjenester
Paolo Zanaboni
Pasientens legemiddelliste og kjernejournal i sykehjem og hjemmetjeneste 2018 - 2023 Tjenester for helsepersonell
Unn Manskow
Videobasert terapi på nett for unge som har foreldre med rusproblemer 2020 - 2023 Innbyggertjenester
Marianne Trondsen
Gravitate Health 2020 - 2025 Tjenester for helsepersonell
Anne Moen Monika Johansen
Digital samhandling mellom fastlege og hjemmetjenesten 2022 - 2023 Innbyggertjenester
Tjenester for helsepersonell
Elin Breivik
Unns publikasjoner i Cristin
Tittel År Kategori
DIgital terapi hjelper unge som har foreldre med rusproblemer 2023 Academic lecture
Hvordan holder legemiddelbrukere oversikt over sine faste legemidler? 2023 Poster
Hvor vanskelig er det å få tak i legemiddelinformasjon 2023 Academic lecture
Digital therapy helps young people who have parents with substance abuse problems 2023 Interview
Designing digital systems for rehabilitation practices 2023 Academic article
Norge, Sverige, Danmark og Finland innfører digitalt delte legemiddellister 2023 Interview
Tre år med digital kunnskapsdeling om legemiddelhåndtering 2023 Feature article
Digital terapi hjelper unge som har foreldre med rusproblemer 2023 Interview
Health Professionals’ Experience and Perceived Obstacles with Managing Patients’ Medication Information in Norway: Cross-Sectional Survey (Preprint) 2023 Academic article
Pasientens Legemiddelliste, førstudie: Presentasjon av spørreundersøkelse til leger og sykepleiere fra spesialist- og primærhelsetjenesten 2023 Lecture
Nationally shared medication lists – describing systems in the Nordic countries 2023 Academic lecture
Shared meciation lists in the Nordic countries 2023 Academic lecture
Nationally Shared Medication Lists - Describing Systems in the Nordic Countries 2023 Academic article
Unge som har foreldre med rusproblemer: En brukerundersøkelse om erfaringer med videobasert samtaleterapi 2023 Academic article
Internet Use for Obtaining Medicine Information: Cross-sectional Survey 2023 Academic article
Pasientens legemiddelliste i sykehus 2022 Poster
Videobasert samtaleterapi for unge som har foreldre med rusproblemer 2022 Academic lecture
Videobasert samtaleterapi for unge som har foreldre med rusproblemer 2022 Academic lecture
Videobasert samtaleterapi for unge som har foreldre med rusproblemer 2022 Academic lecture
Design av digitale systemer for rehabiliteringsfeltet 2022 Academic lecture
Forskning på pilotering av PLL i Bergen 2022 Academic lecture
Video-based therapy for youths who have a parent with alcohol/substance abuse 2022 Academic lecture
Challenges in Obtaining and Sharing Core Patient Information in Norwegian Nursing Homes and Home Care Services: A Qualitative Study of Nurses’ and Doctors’ Experiences 2022 Academic chapter/article/Conference paper
Digital interventions to promote physical activity among inactive adults: A study protocol for a hybrid type I effectiveness-implementation randomized controlled trial 2022 Academic article
Kunnskapsgrunnlag for digitalisering av legemiddelområdetKunnskapsnotat til Direktoratet for e-helses områdeplan for digitalisering av legemiddelområdet 2022 Report
Ingen skal dø av feilmedisinering 2021 Academic lecture
Videobasert terapi på nett for unge som har foreldre med rusproblemer. 2021 Academic lecture
Å være terapeut i en unntakstilstand: samtaleterapi på nett under koronapandemien til unge som har foreldre med rusproblemer 2021 Academic article
Terapeutene opplevde overgangen fra fysisk- til digital terapi som brå, men bra 2021 Interview
Helsepersonell sliter med å få tak i informasjon om hvilke legemidler pasientene deres bruker 2021 Interview
Folk i nord kan bli mer aktive med ONWARDS 2021 Interview
Challenges Faced by Health Professionals in Obtaining Correct Medication Information in the Absence of a Shared Digital Medication List 2021 Academic article
Innføring av Pasientens legemiddelliste i kommunehelsetjenesten. - Status, erfaringer og utfordringer 2020 Lecture
A shared national patient medication list will soon be tested in Norway 2020 Interview
Digital solutions for a shared medication list​ A narrative literature review​ 2019 Academic lecture
Familiemedlemmers omsorgsbelastning og livstilfredshet over tid 2019 Academic lecture
Family needs at one and two years after severe traumatic brain injury: a prospective study of changes and predictors 2019 Academic article
Pasientens legemiddelliste skal prøves ut fra 2020 2019 Interview
Digital solutions for a shared medication list. A narrative literature review 2019 Academic article
Evaluering av "Snakketøyet" 2019 Report
Family members’ experience with in-hospital health care after severe traumatic brain injury: a national multicentre study 2018 Academic article
Return to work after severe traumatic brain injury: a national study with a one-year follow-up of neurocognitive and behavioural outcomes. 2018 Academic article
Trauma outcome researh - More is needed 2017 Editorial
Patterns of change and stability in caregiver burden and life satisfaction from 1 to 2 years after severe traumatic brain injury: A Norwegian Longitudinal study. 2017 Academic article
Rehabilitation pathways, functional independence and satisfaction with rehabilitation services one year after severe traumatic brain injury 2016 Poster
The family experiences of in-hospital care questionnaire in severe traumatic brain injury (FECQ-TBI): a validation study 2016 Academic article
Rehabilitation pathways and functional independence one year after severe traumatic brain injury 2016 Academic article
Rehabilitation Pathways Following Severe Traumatic Brain Injury: Addressing Cognitive Functioning and Self-Awareness One Year After Injury 2015 Academic article
Mortality and one-year functional outcome in elderly and very old patients with severe traumatic brain injuries: observed and predicted 2015 Academic article
Functional Recovery and Life Satisfaction in the First Year after Severe Traumatic Brain Injury: A Prospective Multicenter Study of a Norwegian National Cohort 2015 Academic literature review
Factors affecting caregiver burden 1 year after severe traumatic brain injury: A prospective nationwide multicenter study 2015 Academic article
SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY IN NORWAY: IMPACT OF AGE ON OUTCOME 2013 Academic article
The effect of age on injury mechanisms, treatment and early outcome in patients with severe traumatic brain injury in Norway 2012 Abstract
Unns prosjektrapporter
Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2019 04 Evaluering av «Snakketøyet» Unn Manskow