Unn Sollid Manskow

Bio

Unn Sollid Manskow er forsker ved Nasjonalt senter for e-helseforskning siden juni 2018. Hun er utdannet sykepleier ved UiT i 1997 og har en master i folkehelsevitenskap fra 2012. Hun har mange års klinisk erfaring fra Nevrokirurgisk avdeling ved UNN, Tromsø. Hun har også arbeidet som universitetslektor ved bachelorutdanningen i sykepleie på UiT Norges arktiske universitet, og vært studieleder for masterprogrammet i sykepleie.

Unn forsvarte sin doktorgrad ved UiT i 2017 med tittelen: «Caregivers to patients with severe traumatic brain injury: A national prospective study on caregiver burden, life satisfaction and health care experiences». Hun har forsket på nevrologiske sykdommer, traume, rehabilitering av hjerneskadde og pårørende, og er spesielt interessert i forskning på pårørende og familiens situasjon etter sykdom eller skade. På Nasjonalt senter for e-helseforskning er hun prosjektleder for Pasientens legemiddelliste og tilknyttet prosjektet Snakketøyet via Barns Beste.

Unn Manskow

Telefon: +47 454 23 793

Stilling: Forsker

Avdeling: Fremtidens journal


Unns prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Pasientens legemiddelliste og kjernejournal i sykehjem og hjemmetjeneste 2018 - 2023 Tjenester for helsepersonell
Unn Manskow
Evaluering av Snakketøyet 2018 - 2018 Tjenester for helsepersonell
Unn Manskow

Unns publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
Family members’ experience with in-hospital health care after severe traumatic brain injury: a national multicentre study 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Return to work after severe traumatic brain injury: a national study with a one-year follow-up of neurocognitive and behavioural outcomes. 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Trauma outcome researh - More is needed 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Rehabilitation pathways, functional independence and satisfaction with rehabilitation services one year after severe traumatic brain injury 2016 FOREDRAG
The family experiences of in-hospital care questionnaire in severe traumatic brain injury (FECQ-TBI): a validation study 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Patterns of change and stability in caregiver burden and life satisfaction from 1 to 2 years after severe traumatic brain injury: A Norwegian Longitudinal study. 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Rehabilitation pathways and functional independence one year after severe traumatic brain injury 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Rehabilitation Pathways Following Severe Traumatic Brain Injury: Addressing Cognitive Functioning and Self-Awareness One Year After Injury 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Mortality and one-year functional outcome in elderly and very old patients with severe traumatic brain injuries: observed and predicted 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Functional Recovery and Life Satisfaction in the First Year after Severe Traumatic Brain Injury: A Prospective Multicenter Study of a Norwegian National Cohort 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Factors affecting caregiver burden 1 year after severe traumatic brain injury: A prospective nationwide multicenter study 2015 TIDSSKRIFTPUBL
SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY IN NORWAY: IMPACT OF AGE ON OUTCOME 2013 TIDSSKRIFTPUBL
The effect of age on injury mechanisms, treatment and early outcome in patients with severe traumatic brain injury in Norway 2012 TIDSSKRIFTPUBL