Unn Sollid Manskow

Bio

Unn Sollid Manskow er forsker ved Nasjonalt senter for e-helseforskning siden juni 2018. Hun er utdannet sykepleier ved UiT i 1997 og har en master i folkehelsevitenskap fra 2012. Hun har mange års klinisk erfaring fra Nevrokirurgisk avdeling ved UNN, Tromsø. Hun har også arbeidet som universitetslektor ved bachelorutdanningen i sykepleie på UiT Norges arktiske universitet, og vært studieleder for masterprogrammet i sykepleie.

Unn forsvarte sin doktorgrad ved UiT i 2017 med tittelen: «Caregivers to patients with severe traumatic brain injury: A national prospective study on caregiver burden, life satisfaction and health care experiences». Hun har forsket på nevrologiske sykdommer, traume, rehabilitering av hjerneskadde og pårørende, og er spesielt interessert i forskning på pårørende og familiens situasjon etter sykdom eller skade. På Nasjonalt senter for e-helseforskning er hun prosjektleder for Pasientens legemiddelliste og tilknyttet prosjektet Snakketøyet via Barns Beste.

Unn Manskow

email hidden; JavaScript is required

Telefon: 454 23 793

Stilling: Forsker

Avdeling: Digitale helsetjenester


Unns prosjekter

Prosjekttittel År Tema Prosjektledelse
Pasientens legemiddelliste og kjernejournal i sykehjem og hjemmetjeneste 2018 - 2023 Tjenester for helsepersonell
Unn Manskow
Evaluering av Snakketøyet 2018 - 2018 Tjenester for helsepersonell
Unn Manskow

Unns publikasjoner i Cristin

Tittel År Kategori
Evaluering av "Snakketøyet" 2019 RAPPORT
Family members’ experience with in-hospital health care after severe traumatic brain injury: a national multicentre study 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Return to work after severe traumatic brain injury: a national study with a one-year follow-up of neurocognitive and behavioural outcomes. 2018 TIDSSKRIFTPUBL
Trauma outcome researh - More is needed 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Rehabilitation pathways, functional independence and satisfaction with rehabilitation services one year after severe traumatic brain injury 2016 FOREDRAG
The family experiences of in-hospital care questionnaire in severe traumatic brain injury (FECQ-TBI): a validation study 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Patterns of change and stability in caregiver burden and life satisfaction from 1 to 2 years after severe traumatic brain injury: A Norwegian Longitudinal study. 2017 TIDSSKRIFTPUBL
Rehabilitation pathways and functional independence one year after severe traumatic brain injury 2016 TIDSSKRIFTPUBL
Rehabilitation Pathways Following Severe Traumatic Brain Injury: Addressing Cognitive Functioning and Self-Awareness One Year After Injury 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Mortality and one-year functional outcome in elderly and very old patients with severe traumatic brain injuries: observed and predicted 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Functional Recovery and Life Satisfaction in the First Year after Severe Traumatic Brain Injury: A Prospective Multicenter Study of a Norwegian National Cohort 2015 TIDSSKRIFTPUBL
Factors affecting caregiver burden 1 year after severe traumatic brain injury: A prospective nationwide multicenter study 2015 TIDSSKRIFTPUBL
SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY IN NORWAY: IMPACT OF AGE ON OUTCOME 2013 TIDSSKRIFTPUBL
The effect of age on injury mechanisms, treatment and early outcome in patients with severe traumatic brain injury in Norway 2012 TIDSSKRIFTPUBL

Unns prosjektrapporter

Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2019 04 Evaluering av «Snakketøyet» Unn Manskow