Søk om forskningsmidler

Her finner du oversikt over utlysninger til prosjektmidler. Lista er sortert etter søknadsfrist, men kan også sorteres på
«Utlysning», «Organisasjon» eller «Sist oppdatert».
Lista er ikke fullstendig, så om du vet om utlysninger som ikke er på lista, gi beskjed til Karianne Lind.

Søknadsfrist Utlysning Organisasjon Sist oppdatert
2018-10-10 Inntil 75 millioner kroner til strategiske og miljøbyggende prosjekter (HELSEVEL) Forskningsrådet 2018-08-20
2018-10-10 Støtte til utarbeidelse av kunnskapsnotater (HELSEVEL) Forskningsrådet 2018-08-20
2018-10-10 Støtte til nasjonale og internasjonale konferanser (BEDREHELSE, HELSEVEL OG BEHANDLING) Forskningsrådet 2018-07-06
2018-10-10 600-800 millioner kroner til forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR) Forskningsrådet 2018-07-03
2018-10-10 5 millioner kroner til forprosjekter innenfor pasientsikkerhet, multimorbiditet og/eller oral helse (BEHANDLING) Forskningsrådet 2018-06-27
2018-10-10 Inntil 70 mill. kroner til forskning på temaene i programplan SAMRISK Forskningsrådet 2018-06-21
2018-09-01 Utlysning av helseforskningsmidler for 2019 Helse Nord RHF 2018-06-19
2018-09-05 Krafttak mot kreft 2018 - Senskader etter kreftbehandling Kreftforeningen 2018-06-07
2018-09-15 Forskningsmidler helseprosjekt Extrastiftelsen 2018-06-27
2018-10-10 70 millioner kroner til samarbeid om helseforskning mellom norske og amerikanske forskere Forskningsrådet 2018-05-25
2018-10-10 Forskning og innovasjon i kommunesektoren (FORKOMMUNE) Forskningsrådet 2018-05-16
2018-12-21 Kolarctic Interreg/EU 2018-05-15
2018-10-10 Inntil 50 millioner for innovasjon i helse- og velferdstjenestene (HELSEVEL) Forskningsrådet 2018-05-15
2018-08-30 Skisse til Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor (INNOSKISSE) Forskningsrådet 2018-05-15
2018-09-06 Forskning og innovasjon (Interreg Nord) Interreg Nord 2018-04-18
2018-09-01 KlinReg Helse Nord 2018-04-06
2018-09-04 Innovations in Personalised Medicine: Towards implementation of personalised medicine in healthcare NordForsk 2018-05-16
Flere frister Støtteordninger fra Troms fylkeskommune Troms fylkeskommune 2018-02-09
Løpende Kvalifiseringsstøtte offentlig sektor (RFFNORD) RFFNORD 2018-01-24
2018-09-27 Co-funding of regional, national and international programmes (MSCA-COFUND-2018) EU 2018-04-16
2018-09-12 Individual Fellowships (MSCA-IF-2018) EU 2018-04-16
Løpende H2020 – Støtte til reiser og profilering for aktører uten årlig rammebevilgning fra PES2020 Forskningsrådet 2017-11-22
Løpende NFR/FMSH-avtalen Forskningsrådet 2017-11-22
Løpende Utenlandsstipend for Offentlig sektor-phd (OFFPHD) Forskningsrådet 2017-11-22
Løpende Økonomisk støtte til å skrive søknader rettet mot H2020 Forskningsrådet 2017-11-22
Løpende Prosjektetableringsstøtte til søkere av finansielle instrumenter i H2020 Forskningsrådet 2017-11-22
Løpende Støtte til medvirkning i strategiske prosesser innenfor European Research Area (ERA) Forskningsrådet 2017-11-22
Løpende H2020 - Persontilpasset helse og omsorg Forskningsrådet/EU 2017-11-22
Flere frister Hovedsøknadsfrister Forskningsrådet 2018 Forskningsrådet 2018-02-09
Løpende Arrangementsstøtte Innovasjon (ARRINNOVASJON) Forskningsrådet 2017-11-22
Løpende Gode og effektive helse,- omsorgs- og velferdstjenester (HELSEVEL); personlig utenlandsstipend og arrangementsstøtte Forskningsrådet 2017-11-22
Løpende COST (European Cooperation in Science and Technology) (COST) - arrangementsstøtte Forskningsrådet 2017-11-22
Løpende Utenlandsstipend for FRIMEDBIO-stipendiater (FRIMEDBIO) Forskningsrådet 2018-02-09
Løpende Utenlandsstipend for FRINATEK-stipendiater (FRINATEK) Forskningsrådet 2018-02-09
Løpende Utenlandsstipend for FRIHUMSAM-stipendiater (FRIHUMSAM) Forskningsrådet 2018-02-09
Løpende Nærings-ph.d. (NAERINGSPHD) Forskningsrådet 2017-11-22
Løpende Utenlands- og gjesteforskerstipend for prosjekter i VAM Forskningsrådet 2017-11-22
Løpende Støtte til konferanser, seminarer og workshops (FINNUT) Forskningsrådet 2017-11-22
Løpende Midler til personlig utenlands- og gjesteforskerstipend (FINNUT) Forskningsrådet 2017-11-22
Løpende Støtte til nettverkstiltak til internasjonale konkurransearenaer og forprosjekter til IPO (FINNUT) Forskningsrådet 2017-11-22
Løpende Støtte til norsk deltagelse i planlegging av forskningsinfrastruktur på ESFRI Roadmap (INFRASTRUKTUR) Forskningsrådet 2017-11-22
Flere frister Alle utlysninger fra Forskningsrådet Forskningsrådet 2017-11-22
Løpende eSøknad: Test det elektroniske søknadsskjemaet (TEST) Forskningsrådet 2017-11-22
Løpende Utenlandsstipend for FRIMEDBIO-stipendiater Forskningsrådet 2017-11-22
Løpende Utenlandsstipend for FRINATEK-stipendiater Forskningsrådet 2017-11-22
Løpende Regional kvalifiseringsstøtte (RFF Innlandet) Regionale Forskningsfond Innlandet 2017-11-22
Løpende Regional kvalifiseringsstøtte (RFFOFJOR) Regionale Forskningsfond Oslofjordfondet (RFFOFJOR) 2017-11-22
Løpende Regional kvalifiseringsstøtte (RFFAGDER) Regionale forskningsfond Agder (RFFAGDER) 2017-11-22
Flere frister International Scholarship Opportunities for Non-Canadians Canada 2017-11-22
Flere frister Health Programme Europakommisjonen 2017-11-22
Løpende Forsterkningsordning til EUs delprogram «Health, demographic change and wellbeing», utlysningene 2016/2017 Forskningsrådet 2017-11-22
Løpende Regional kvalifiseringsstøtte internasjonale prosjekter (RFFNORD) Regionale Forskningsfond Nord-Norge 2017-11-22