Søk om forskningsmidler

Her finner du oversikt over utlysninger til prosjektmidler. Lista er sortert etter søknadsfrist, men kan også sorteres på
«Utlysning», «Organisasjon» eller «Sist oppdatert».
Lista er ikke fullstendig, så om du vet om utlysninger som ikke er på lista, gi beskjed til Karianne Lind.

Søknadsfrist Utlysning Organisasjon Sist oppdatert
20.09.2019 Kreftforebygging 2019 Kreftforeningen 2019.08.05
20.11.2019 Nordic societal security in light of the emerging global and regional trends NordForsk 2019.06.27
13.11.2019 Tverrfaglige forskningsprosjekter NordForsk 2019.06.27
17.09.2019 Åpen utlysning for polsk-norsk grunnforskning Det polske grunnforskningsrådet 2019.06.25
25.09.2019 Midler til internasjonale partnerskap Forskningsrådet 2019.06.18
01.09.2019 Utlysning av helseforskningsmidler for 2020 Helse Nord RHF 2019.06.14
Løpende Utenlandsstipend for doktorgrads- og postdoktorstipendiater Forskningsrådet 2019.06.11
01.09.2019 Kvalifiseringsprosjekter offentlig sektor (RFFNORD) Regionale forskningsfond Nord-Norge 2019.06.11
Flere frister Hovedsøknadsfrister Forskningsrådet 2020 Forskningsrådet 2019.06.11
25.09.2019 Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Forskningsrådet 2019.06.11
Løpende Støtte til workshops Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning 2019.06.20
26.09.2019 Improving patient access, understanding and adherence to healthcare information: an integrated digital health information project Innovative Medicines Initiative (IMI) 2019.06.28
26.09.2019 Health Outcomes Observatories – empower patients with tools to measure their outcomes in a standardised manner creating transparency of health outcome Innovative Medicines Initiative (IMI) 2019.06.28
26.09.2019 Central repository of digital pathology slides to support the development of artificial intelligence tools Innovative Medicines Initiative (IMI) 2019.06.28
30.09.2019 Tsjekkia lyser ut EØS-midler til bilateralt helsesamarbeid EØS 2019.05.02
15.09.2019 Utvikling (FoU-prosjekter) Extrastiftelsen 2019.02.15
Flere frister Støtteordninger fra Troms fylkeskommune Troms fylkeskommune 2018.02.09
Løpende H2020 – Støtte til reiser og profilering for aktører uten årlig rammebevilgning fra PES2020 Forskningsrådet 2019.06.11
Løpende Offentlig sektor-phd Forskningsrådet 2019.06.11
Løpende Økonomisk støtte til å skrive søknader rettet mot H2020 Forskningsrådet 2019.06.11
Flere frister Hovedsøknadsfrister Forskningsrådet 2019 Forskningsrådet 2019.06.11
Flere frister Alle utlysninger fra Forskningsrådet Forskningsrådet 2019.06.11
Løpende Alle utlysninger Regionale Forskningsfond Innlandet Regionale Forskningsfond Innlandet 2019.06.11
Løpende Alle utlysninger Regionale Forskningsfond Agder Regionale forskningsfond Agder (RFFAGDER) 2019.06.11
Løpende Alle utlysninger Regionale Forskningsfond Oslofjordfondet Regionale Forskningsfond Oslofjordfondet (RFFOFJOR) 2019.06.11
Flere frister International Scholarship Opportunities for Non-Canadians Canada 2018.09.18