Søk om forskningsmidler

Her finner du oversikt over utlysninger til prosjektmidler. Lista er sortert etter søknadsfrist, men kan også sorteres på
«Utlysning», «Organisasjon» eller «Sist oppdatert».
Lista er ikke fullstendig, så om du vet om utlysninger som ikke er på lista, gi beskjed til Karianne Lind.

Søknadsfrist Utlysning Organisasjon Sist oppdatert
2020.05.06 Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt Forskningsrådet 2020.01.30
2020.05.22 Healthy Ageing with the Support of Digital Solutions AAL Programme 2020.02.14
2020.03.15 Helse vår 2020 Stiftelsen Dam (tidligere Extrastiftelsen) 2020.01.02
Løpende Midler til forskningsopphold i utlandet for forskere Forskningsrådet 2019.12.16
Løpende Støtte til arrangement Forskningsrådet 2019.12.16
2020.05.06 Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet Forskningsrådet 2020.01.30
2020.05.06 Forskerprosjekt for unge talenter Forskningsrådet 2020.01.30
2020.05.06 Forskerprosjekt for fornyelse Forskningsrådet 2020.01.30
Løpende Data og tjenester overalt - Forskerprosjekt Forskningsrådet 2019.10.23
2020.09.02 Samarbeidsprosjekter for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv Forskningsrådet 2020.02.19
Løpende Data og tjenester overalt - Samarbeidsprosjekt Forskningsrådet 2019.10.10
Løpende Utenlandsstipend for doktorgrads- og postdoktorstipendiater Forskningsrådet 2019.06.11
Flere frister Hovedsøknadsfrister Forskningsrådet 2020 Forskningsrådet 2019.06.11
Løpende Støtte til workshops Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning 2019.06.20
2020.03.26 Improving patient access, understanding and adherence to healthcare information: an integrated digital health information project - 2nd stage Innovative Medicines Initiative (IMI) 2020.01.06
2020.03.26 Health Outcomes Observatories – empower patients with tools to measure their outcomes in a standardised manner creating transparency of health outcome - 2nd stage Innovative Medicines Initiative (IMI) 2020.01.06
2020.03.26 Central repository of digital pathology slides to support the development of artificial intelligence tools - 2nd stage Innovative Medicines Initiative (IMI) 2020.01.06
Flere frister Støtteordninger fra Troms fylkeskommune Troms fylkeskommune 2018.02.09
Løpende H2020 – Støtte til reiser og profilering for aktører uten årlig rammebevilgning fra PES2020 Forskningsrådet 2019.06.11
Løpende Offentlig sektor-phd Forskningsrådet 2019.06.11
Løpende Økonomisk støtte til å skrive søknader rettet mot H2020 Forskningsrådet 2019.06.11
Flere frister Alle utlysninger fra Forskningsrådet Forskningsrådet 2019.06.11
Løpende Alle utlysninger Regionale Forskningsfond Innlandet Regionale Forskningsfond Innlandet 2019.06.11
Løpende Alle utlysninger Regionale Forskningsfond Agder Regionale forskningsfond Agder (RFFAGDER) 2019.06.11
Løpende Alle utlysninger Regionale Forskningsfond Oslofjordfondet Regionale Forskningsfond Oslofjordfondet (RFFOFJOR) 2019.06.11
Flere frister International Scholarship Opportunities for Non-Canadians Canada 2018.09.18