Søk om forskningsmidler

Her finner du oversikt over utlysninger til prosjektmidler. Lista er sortert etter søknadsfrist, men kan også sorteres på
«Utlysning», «Organisasjon» eller «Sist oppdatert».
Lista er ikke fullstendig, så om du vet om utlysninger som ikke er på lista, gi beskjed til Karianne Lind.

Søknadsfrist Utlysning Organisasjon Sist oppdatert
2018-09-06 Forskning og innovasjon (Interreg Nord) Interreg Nord 2018-04-18
2018-09-01 KlinReg Helse Nord 2018-04-06
2018-06-01 Open Call 2018 (Kreftforeningen) Norwegian Cancer Society (Kreftforeningen) 2018-04-23
2018-09-04 Innovations in Personalised Medicine: Towards implementation of personalised medicine in healthcare NordForsk 2018-03-26
2018-07-05 Research projects on personalised medicine - Smart combination of pre-clinical and clinical research with data and ICT solutions ERA-PerMed 2018-04-18
2018-05-28 Smart solutions for ageing well (AAL 2018) Active and Assisted Living Programme 2018-03-26
2018-04-30 Klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK) De regionale helseforetakene 2018-02-13
2018-06-01 Midler til forskningsprosjekt Extrastiftelsen 2018-02-09
Flere frister Støtteordninger fra Troms fylkeskommune Troms fylkeskommune 2018-02-09
2018-04-25 Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon (INTPART) Forskningsrådet/SIU 2018-03-23
2018-04-25 200 millioner til forskning som skal redusere digitale sårbarheter (IKTPLUSS) Forskningsrådet 2018-03-23
Løpende Kvalifiseringsstøtte offentlig sektor (RFFNORD) RFFNORD 2018-01-24
2018-09-27 Co-funding of regional, national and international programmes (MSCA-COFUND-2018) EU 2018-04-16
2018-09-12 Individual Fellowships (MSCA-IF-2018) EU 2018-04-16
2018-04-25 Inntil 150 millioner kroner til 3-5 miljøstøtter for folkehelseforskning (BEDREHELSE) Forskningsrådet 2018-02-09
2018-04-25 115 millioner kroner til pasientnær klinisk forskning (BEHANDLING) Forskningsrådet 2018-02-01
2018-04-25 100 millioner til forskerprosjekter innenfor tjenesteforskning (HELSEVEL) Forskningsrådet 2018-01-18
2018-04-25 Støtte til utvikling av nettverk (HELSEVEL) Forskningsrådet 2018-01-18
2018-04-25 Midler til forskerprosjekt, unge forskertalenter, FRIPRO mobilitetsstipend og arrangementsstøtte (FRIHUMSAM) Forskningsrådet 2018-02-09
2018-04-25 Midler til forskerprosjekt, unge forskertalenter, FRIPRO mobilitetsstipend og arrangementsstøtte (FRINATEK) Forskningsrådet 2018-02-09
Løpende H2020 – Støtte til reiser og profilering for aktører uten årlig rammebevilgning fra PES2020 Forskningsrådet 2017-11-22
Løpende NFR/FMSH-avtalen Forskningsrådet 2017-11-22
Løpende Utenlandsstipend for Offentlig sektor-phd (OFFPHD) Forskningsrådet 2017-11-22
Løpende Økonomisk støtte til å skrive søknader rettet mot H2020 Forskningsrådet 2017-11-22
Løpende Prosjektetableringsstøtte til søkere av finansielle instrumenter i H2020 Forskningsrådet 2017-11-22
Løpende Støtte til medvirkning i strategiske prosesser innenfor European Research Area (ERA) Forskningsrådet 2017-11-22
Løpende H2020 - Persontilpasset helse og omsorg Forskningsrådet/EU 2017-11-22
Flere frister Hovedsøknadsfrister Forskningsrådet 2018 Forskningsrådet 2018-02-09
Løpende Arrangementsstøtte Innovasjon (ARRINNOVASJON) Forskningsrådet 2017-11-22
Løpende Gode og effektive helse,- omsorgs- og velferdstjenester (HELSEVEL); personlig utenlandsstipend og arrangementsstøtte Forskningsrådet 2017-11-22
Løpende COST (European Cooperation in Science and Technology) (COST) - arrangementsstøtte Forskningsrådet 2017-11-22
Løpende Utenlandsstipend for FRIMEDBIO-stipendiater (FRIMEDBIO) Forskningsrådet 2018-02-09
Løpende Utenlandsstipend for FRINATEK-stipendiater (FRINATEK) Forskningsrådet 2018-02-09
Løpende Utenlandsstipend for FRIHUMSAM-stipendiater (FRIHUMSAM) Forskningsrådet 2018-02-09
Løpende Nærings-ph.d. (NAERINGSPHD) Forskningsrådet 2017-11-22
Løpende Utenlands- og gjesteforskerstipend for prosjekter i VAM Forskningsrådet 2017-11-22
Løpende Støtte til konferanser, seminarer og workshops (FINNUT) Forskningsrådet 2017-11-22
Løpende Midler til personlig utenlands- og gjesteforskerstipend (FINNUT) Forskningsrådet 2017-11-22
Løpende Støtte til nettverkstiltak til internasjonale konkurransearenaer og forprosjekter til IPO (FINNUT) Forskningsrådet 2017-11-22
Løpende Støtte til norsk deltagelse i planlegging av forskningsinfrastruktur på ESFRI Roadmap (INFRASTRUKTUR) Forskningsrådet 2017-11-22
Flere frister Alle utlysninger fra Forskningsrådet Forskningsrådet 2017-11-22
Løpende eSøknad: Test det elektroniske søknadsskjemaet (TEST) Forskningsrådet 2017-11-22
Løpende Utenlandsstipend for FRIMEDBIO-stipendiater Forskningsrådet 2017-11-22
Løpende Utenlandsstipend for FRINATEK-stipendiater Forskningsrådet 2017-11-22
Løpende Regional kvalifiseringsstøtte (RFF Innlandet) Regionale Forskningsfond Innlandet 2017-11-22
Løpende Regional kvalifiseringsstøtte (RFFOFJOR) Regionale Forskningsfond Oslofjordfondet (RFFOFJOR) 2017-11-22
Løpende Regional kvalifiseringsstøtte (RFFAGDER) Regionale forskningsfond Agder (RFFAGDER) 2017-11-22
Flere frister International Scholarship Opportunities for Non-Canadians Canada 2017-11-22
Flere frister Health Programme Europakommisjonen 2017-11-22
Løpende Forsterkningsordning til EUs delprogram «Health, demographic change and wellbeing», utlysningene 2016/2017 Forskningsrådet 2017-11-22
2018-04-25 Midler til forskerprosjekt, unge forskertalenter, FRIPRO mobilitetsstipend og arrangementsstøtte (FRIMEDBIO) Forskningsrådet 2018-02-09
Løpende Regional kvalifiseringsstøtte internasjonale prosjekter (RFFNORD) Regionale Forskningsfond Nord-Norge 2017-11-22