Søk om forskningsmidler

Her finner du oversikt over utlysninger til prosjektmidler. Lista er sortert etter søknadsfrist, men kan også sorteres på
«Utlysning», «Organisasjon» eller «Sist oppdatert».
Lista er ikke fullstendig, så om du vet om utlysninger som ikke er på lista, gi beskjed til Karianne Lind.

Søknadsfrist Utlysning Organisasjon Sist oppdatert
2021.03.04 Development of clinical support tools for personalised medicine implementation ERAPERMED 2020.10.22
2020.12.01 Young CAS Fellow programme The Centre for Advanced Study (CAS) 2020.10.13
2020.11.18 INTPART Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon Forskningsrådet 2020.10.13
2020.11.13 COST - Network funding The European Cooperation in Science and Technology (COST) 2020.10.28
2021.02.17 Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv Forskningsrådet 2020.09.16
2021.02.17 Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet Forskningsrådet 2020.09.16
2021.02.10 Forskerprosjekt for fornyelse Forskningsrådet 2020.09.16
2020.10.31 Forsknings- og utviklingsmidler fra SANKS for 2021 Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus (SANKS) 2020.09.09
Løpende PES2020 støtte til å skrive søknader rettet mot Horisont2020 Forskningrådet 2020.07.07
Flere frister Hovedsøknadsfrister Forskningsrådet 2021 Forskningsrådet 2020.06.09
2020.11.18 Sentre for fremragende forskning – SFF V – Trinn 1 Forskningsrådet 2020.07.07
Løpende Midler til forskningsopphold i utlandet for forskere Forskningsrådet 2020.07.07
Løpende Støtte til arrangement Forskningsrådet 2019.12.16
Løpende Data og tjenester overalt - Forskerprosjekt Forskningsrådet 2019.10.23
Løpende Data og tjenester overalt - Samarbeidsprosjekt Forskningsrådet 2019.10.10
Løpende Utenlandsstipend for doktorgrads- og postdoktorstipendiater Forskningsrådet 2019.06.11
Flere frister Hovedsøknadsfrister Forskningsrådet 2020 Forskningsrådet 2019.06.11
Løpende Støtte til workshops Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning 2020.07.07
Løpende H2020 – Støtte til reiser og profilering for aktører uten årlig rammebevilgning fra PES2020 Forskningsrådet 2019.06.11
Løpende Offentlig sektor-phd Forskningsrådet 2019.06.11
Løpende Økonomisk støtte til å skrive søknader rettet mot H2020 Forskningsrådet 2019.06.11
Flere frister Alle utlysninger fra Forskningsrådet Forskningsrådet 2019.06.11
Løpende Alle utlysninger Regionale Forskningsfond Innlandet Regionale Forskningsfond Innlandet 2019.06.11
Løpende Alle utlysninger Regionale Forskningsfond Agder Regionale forskningsfond Agder (RFFAGDER) 2019.06.11
Løpende Alle utlysninger Regionale Forskningsfond Oslofjordfondet Regionale Forskningsfond Oslofjordfondet (RFFOFJOR) 2019.06.11
Flere frister International Scholarship Opportunities for Non-Canadians Canada 2018.09.18