Søk om forskningsmidler

Her finner du oversikt over utlysninger til prosjektmidler. Lista er sortert etter søknadsfrist, men kan også sorteres på
«Utlysning», «Organisasjon» eller «Sist oppdatert».
Lista er ikke fullstendig, så om du vet om utlysninger som ikke er på lista, gi beskjed til Karianne Lind.

Søknadsfrist Utlysning Organisasjon Sist oppdatert
2019-09-15 Utvikling (FoU-prosjekter) Extrastiftelsen 2019-02-15
2019-05-24 Sustainable Smart Solutions for Ageing well Active and Assisted Living Programme 2019-02-15
2019-05-06 K.G. Jebsen-sentre for medisinsk forskning Stiftelsen K.G. Jebsen 2019-02-15
2019-06-17 Forskerprosjekter innenfor persontilpasset medisin - multidisiplinær forskning mot implementering ERA PerMed 2019-03-08
Løpende 270 millioner kroner til forskningsprosjekter innenfor Data og tjenester overalt (IKTPLUSS) Forskningsrådet 2018-11-30
2019-04-10 100 millioner til forskerprosjekt innenfor tjenesteforskning (HELSEVEL) Forskningsrådet 2018-11-05
2019-04-10 70 millioner til forskerprosjekt (BEDREHELSE) Forskningsrådet 2018-11-05
Løpende Stimuleringsmidler til EU-prosjekter med helse-tema som har oppnådd reservelistestatus Forskningsrådet 2018-09-18
Løpende Støtte til norsk deltakelse i planlegging av forskningsinfrastruktur på ESFRI Roadmap Forskningsrådet 2018-09-18
2019-04-30 Klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK) De regionale helseforetakene 2019-02-05
2019-06-01 Midler til forskningsprosjekt Extrastiftelsen 2019-03-13
Flere frister Støtteordninger fra Troms fylkeskommune Troms fylkeskommune 2018-02-09
Løpende Kvalifiseringsstøtte offentlig sektor (RFFNORD) RFFNORD 2018-01-24
Løpende H2020 – Støtte til reiser og profilering for aktører uten årlig rammebevilgning fra PES2020 Forskningsrådet 2018-09-18
2019-03-16 NFR/FMSH-avtalen Forskningsrådet 2018-10-01
Løpende Offentlig sektor-phd (OFFPHD) Forskningsrådet 2018-09-18
Løpende Økonomisk støtte til å skrive søknader rettet mot H2020 Forskningsrådet 2018-09-18
Løpende Prosjektetableringsstøtte til søkere av finansielle instrumenter i H2020 Forskningsrådet 2018-09-18
Løpende Støtte til medvirkning i strategiske prosesser innenfor European Research Area (ERA) Forskningsrådet 2018-09-18
Løpende H2020 - Persontilpasset helse og omsorg Forskningsrådet/EU 2018-09-18
Flere frister Hovedsøknadsfrister Forskningsrådet 2018 Forskningsrådet 2018-02-09
Løpende Arrangementsstøtte Innovasjon (ARRINNOVASJON) Forskningsrådet 2018-09-18
Løpende Gode og effektive helse,- omsorgs- og velferdstjenester (HELSEVEL); personlig utenlandsstipend Forskningsrådet 2018-09-18
Løpende COST (European Cooperation in Science and Technology) (COST) - arrangementsstøtte Forskningsrådet 2018-09-18
Løpende Utenlandsstipend for FRIMEDBIO-stipendiater (FRIMEDBIO) Forskningsrådet 2018-09-18
Løpende Utenlandsstipend for FRINATEK-stipendiater (FRINATEK) Forskningsrådet 2018-09-18
Løpende Utenlandsstipend for FRIHUMSAM-stipendiater (FRIHUMSAM) Forskningsrådet 2018-09-18
Løpende Nærings-ph.d. (NAERINGSPHD) Forskningsrådet 2018-09-18
Løpende Utenlands- og gjesteforskerstipend for prosjekter i VAM Forskningsrådet 2018-09-18
Løpende Støtte til konferanser, seminarer og workshops (FINNUT) Forskningsrådet 2018-09-18
Løpende Midler til personlig utenlands- og gjesteforskerstipend (FINNUT) Forskningsrådet 2018-09-18
Løpende Støtte til nettverkstiltak til internasjonale konkurransearenaer og forprosjekter til IPO (FINNUT) Forskningsrådet 2017-11-22
Løpende Støtte til norsk deltagelse i planlegging av forskningsinfrastruktur på ESFRI Roadmap (INFRASTRUKTUR) Forskningsrådet 2017-11-22
Flere frister Alle utlysninger fra Forskningsrådet Forskningsrådet 2018-09-18
Løpende eSøknad: Test det elektroniske søknadsskjemaet (TEST) Forskningsrådet 2017-11-22
Løpende Regional kvalifiseringsstøtte (RFF Innlandet) Regionale Forskningsfond Innlandet 2017-11-22
Løpende Regional kvalifiseringsstøtte (RFFOFJOR) Regionale Forskningsfond Oslofjordfondet (RFFOFJOR) 2017-11-22
Løpende Regional kvalifiseringsstøtte (RFFAGDER) Regionale forskningsfond Agder (RFFAGDER) 2017-11-22
Flere frister International Scholarship Opportunities for Non-Canadians Canada 2018-09-18
Flere frister Health Programme Europakommisjonen 2017-11-22
Løpende Forsterkningsordning til EUs delprogram «Health, demographic change and wellbeing», utlysningene 2016/2017 Forskningsrådet 2017-11-22
Løpende Regional kvalifiseringsstøtte internasjonale prosjekter (RFFNORD) Regionale Forskningsfond Nord-Norge 2017-11-22