Søk om forskningsmidler

Her finner du oversikt over utlysninger til prosjektmidler. Lista er sortert etter søknadsfrist, men kan også sorteres på
«Utlysning», «Organisasjon» eller «Sist oppdatert».
Lista er ikke fullstendig, så om du vet om utlysninger som ikke er på lista, gi beskjed til Karianne Lind.

Søknadsfrist Utlysning Organisasjon Sist oppdatert
Løpende PES2020 støtte til å skrive søknader rettet mot Horisont2020 Forskningrådet 2020.07.07
2020.09.01 Utlysning av helseforskningsmidler for 2021 Helse Nord 2020.07.06
Flere frister Hovedsøknadsfrister Forskningsrådet 2021 Forskningsrådet 2020.06.09
2020.09.16 Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Forskningsrådet 2020.05.14
2020.09.29 Optimal treatment for patients with solid tumours in Europe through Artificial Intelligence Innovative Medicines Initiative (IMI) 2020.07.06
2020.09.29 Returning Clinical Trial Data to Study Participants within a GDPR compliant and approved framework Innovative Medicines Initiative (IMI) 2020.07.06
2020.09.02 30 millioner til samarbeidsprosjekter i Barentsregionen Forskningsrådet 2020.05.04
2020.09.02 35 millioner kroner til oral helse, multimorbiditet og pasientsikkerhet Forskningsrådet 2020.05.04
2020.09.02 170 millioner til forskning på folkehelse, behandling og tjenester i kommunene Forskningsrådet 2020.05.04
2020.10.29 COST Action - Open Call European Cooperation in Science & Technology (COST) 2020.04.30
2020.11.18 Sentre for fremragende forskning – SFF V – Trinn 1 Forskningsrådet 2020.07.07
2020.09.15 Innovasjonsmidler 2020 Helse Nord 2020.06.15
2020.08.24 Healthy Ageing with the Support of Digital Solutions AAL Programme 2020.04.30
Løpende Midler til forskningsopphold i utlandet for forskere Forskningsrådet 2020.07.07
Løpende Støtte til arrangement Forskningsrådet 2019.12.16
2020.08.24 Healthy Ageing through Digital Solutions and Ecosystems Active and Assisted Living Programme 2020.07.07
Løpende Data og tjenester overalt - Forskerprosjekt Forskningsrådet 2019.10.23
Løpende Data og tjenester overalt - Samarbeidsprosjekt Forskningsrådet 2019.10.10
Løpende Utenlandsstipend for doktorgrads- og postdoktorstipendiater Forskningsrådet 2019.06.11
Flere frister Hovedsøknadsfrister Forskningsrådet 2020 Forskningsrådet 2019.06.11
Løpende Støtte til workshops Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning 2020.07.07
Løpende H2020 – Støtte til reiser og profilering for aktører uten årlig rammebevilgning fra PES2020 Forskningsrådet 2019.06.11
Løpende Offentlig sektor-phd Forskningsrådet 2019.06.11
Løpende Økonomisk støtte til å skrive søknader rettet mot H2020 Forskningsrådet 2019.06.11
Flere frister Alle utlysninger fra Forskningsrådet Forskningsrådet 2019.06.11
Løpende Alle utlysninger Regionale Forskningsfond Innlandet Regionale Forskningsfond Innlandet 2019.06.11
Løpende Alle utlysninger Regionale Forskningsfond Agder Regionale forskningsfond Agder (RFFAGDER) 2019.06.11
Løpende Alle utlysninger Regionale Forskningsfond Oslofjordfondet Regionale Forskningsfond Oslofjordfondet (RFFOFJOR) 2019.06.11
Flere frister International Scholarship Opportunities for Non-Canadians Canada 2018.09.18
Løpende Forsterkningsordning til EUs delprogram «Health, demographic change and wellbeing», utlysningene 2016/2017 Forskningsrådet 2020.07.07