logo

Utlysninger

Her finner du oversikt over utlysninger til prosjektmidler. Lista er sortert etter søknadsfrist, men kan også sorteres på
«Utlysning», «Organisasjon» eller «Sist oppdatert».
Lista er ikke fullstendig, så om du vet om utlysninger som ikke er på lista, gi beskjed til Karianne Lind.

Søknadsfrist Utlysning Organisasjon Sist oppdatert
2018-04-25 Fri prosjektstøtte for humaniora og samfunnsvitenskap (FRIHUMSAM) Forskningsrådet 2017-12-06
2018-04-25 Fri prosjektstøtte for medisin, helse og biologi (FRIMEDBIO) Forskningsrådet 2017-12-06
2018-04-25 Fri prosjektstøtte for matematikk, naturvitenskap og teknologi (FRINATEK) Forskningsrådet 2017-12-06
2018-02-14 Forskning og innovasjon i kommunesektoren (FORKOMMUNE) Forskningsrådet 2017-12-06
Løpende H2020 – Støtte til reiser og profilering for aktører uten årlig rammebevilgning fra PES2020 Forskningsrådet 2017-11-22
Løpende NFR/FMSH-avtalen Forskningsrådet 2017-11-22
Løpende Utenlandsstipend for Offentlig sektor-phd (OFFPHD) Forskningsrådet 2017-11-22
Løpende Økonomisk støtte til å skrive søknader rettet mot H2020 Forskningsrådet 2017-11-22
Løpende Prosjektetableringsstøtte til søkere av finansielle instrumenter i H2020 Forskningsrådet 2017-11-22
Løpende Støtte til medvirkning i strategiske prosesser innenfor European Research Area (ERA) Forskningsrådet 2017-11-22
Løpende H2020 - Persontilpasset helse og omsorg Forskningsrådet/EU 2017-11-22
Flere frister Hovedsøknadsfrister Forskningsrådet 2017 Forskningsrådet 2017-11-22
Løpende Støtte til deltakelse i strategiske prosesser på den europeiske forskningsarenaen (BIA) Forskningsrådet 2017-11-22
Løpende 10 millioner til nettverk mellom næringsliv og forskningsmiljøer (BIA) Forskningsrådet 2017-11-22
Løpende 15 millioner til innovasjonsnettverk (BIA) Forskningsrådet 2017-11-22
Løpende Arrangementsstøtte Innovasjon (ARRINNOVASJON) Forskningsrådet 2017-11-22
Løpende Gode og effektive helse,- omsorgs- og velferdstjenester (HELSEVEL); personlig utenlandsstipend og arrangementsstøtte Forskningsrådet 2017-11-22
Løpende COST (European Cooperation in Science and Technology) (COST) - arrangementsstøtte Forskningsrådet 2017-11-22
Løpende Fri prosjektstøtte for medisin, helse og biologi (FRIMEDBIO) Forskningsrådet 2017-11-22
Løpende Fri prosjektstøtte for humaniora og samfunnsvitenskap (FRIHUMSAM) Forskningsrådet 2017-11-22
Løpende Fri prosjektstøtte for matematikk, naturvitenskap og teknologi (FRINATEK) Forskningsrådet 2017-11-22
Løpende EU calls for expression of interest to create a pool of research staff The European Commission 2017-11-22
Løpende Nærings-ph.d. (NAERINGSPHD) Forskningsrådet 2017-11-22
Løpende Utenlands- og gjesteforskerstipend for prosjekter i VAM Forskningsrådet 2017-11-22
Løpende Støtte til konferanser, seminarer og workshops (FINNUT) Forskningsrådet 2017-11-22
Løpende Midler til personlig utenlands- og gjesteforskerstipend (FINNUT) Forskningsrådet 2017-11-22
Løpende Støtte til nettverkstiltak til internasjonale konkurransearenaer og forprosjekter til IPO (FINNUT) Forskningsrådet 2017-11-22
Løpende Støtte til norsk deltagelse i planlegging av forskningsinfrastruktur på ESFRI Roadmap (INFRASTRUKTUR) Forskningsrådet 2017-11-22
Løpende God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering (BEHANDLING); arrangementstøtte og utenlandsstipend Forskningsrådet 2017-11-22
Flere frister Alle utlysninger fra Forskningsrådet Forskningsrådet 2017-11-22
Flere frister 2017 H2020 Prosjektutvikling nivå 2 Forskningsrådet 2017-11-22
2018-02-28 Northern Periphery and Arctic Programme 2014-2020 Fifth Call EU 2017-11-22
Løpende eSøknad: Test det elektroniske søknadsskjemaet (TEST) Forskningsrådet 2017-11-22
Løpende Utenlandsstipend for FRIMEDBIO-stipendiater Forskningsrådet 2017-11-22
Løpende Utenlandsstipend for FRINATEK-stipendiater Forskningsrådet 2017-11-22
Løpende Regional kvalifiseringsstøtte for kommunal sektor Regionale Forskningsfond Vestlandet (RFFVEST) 2017-11-22
Løpende Regional kvalifiseringsstøtte (RFF Innlandet) Regionale Forskningsfond Innlandet 2017-11-22
Løpende Avklaringsmidler for offentlig sektor (RFFHSTAD) Regionale Forskningsfond Hovedstaden (RFFHSTAD) 2017-11-22
Løpende Regional kvalifiseringsstøtte (RFFOFJOR) Regionale Forskningsfond Oslofjordfondet (RFFOFJOR) 2017-11-22
Løpende Regional kvalifiseringsstøtte (RFFAGDER) Regionale forskningsfond Agder (RFFAGDER) 2017-11-22
Flere frister International Scholarship Opportunities for Non-Canadians Canada 2017-11-22
Flere frister Health Programme Europakommisjonen 2017-11-22
2018-01-31 Interreg Nord - Sjuende søkerunde EU 2017-11-22
Løpende Forsterkningsordning til EUs delprogram «Health, demographic change and wellbeing», utlysningene 2016/2017 Forskningsrådet 2017-11-22
Løpende Regionale utviklingsmidler - prosjektstøtte Troms fylkeskommune 2017-11-22
Planlagt frist 25.04.2018 Fri prosjektstøtte for medisin, helse og biologi (FRIMEDBIO) Forskningsrådet 2017-11-22
2018-01-17 Medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekt Difi 2017-11-22
Løpende Regional kvalifiseringsstøtte internasjonale prosjekter (RFFNORD) Regionale Forskningsfond Nord-Norge 2017-11-22
2018-04-18 HTA Research to support evidence-based healthcare EU 2017-11-22
2018-02-14 Program for global helse- og vaksinasjonsforskning (GLOBVAC) Forskningsrådet 2017-11-22