Søk om forskningsmidler

Her finner du oversikt over utlysninger til prosjektmidler. Lista er sortert etter søknadsfrist, men kan også sorteres på
«Utlysning», «Organisasjon» eller «Sist oppdatert».
Lista er ikke fullstendig, så om du vet om utlysninger som ikke er på lista, gi beskjed til Karianne Lind.

Søknadsfrist Utlysning Organisasjon Sist oppdatert
2021.04.06 Cohorts united against COVID-19 variants of concern Horizon Europe Framework Programme (HORIZON) 2021.04.08
2021.05.12 EU-nettverk til Horisont Europa Forskningsrådet 2021.03.26
2021.05.12 PES Horisont Europa Rammebevilgning for 2021 og 2022 Forskningsrådet 2021.03.26
2021.05.07 CHANSE Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age 2021.03.15
2021.09.15 Varsel om kommende utlysning Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor 2021.03.15
2021.05.05 Forprosjekt til Pilot Helse Forskningsrådet 2020.12.14
Løpende Samarbeidsprosjekt innenfor digital sikkerhet og kunstig intelligens, robotikk og autonomi med tilhørende systemer Forskningsrådet 2020.11.24
Løpende PES2020 støtte til å skrive søknader rettet mot Horisont2020 Forskningrådet 2020.07.07
Flere frister Hovedsøknadsfrister Forskningsrådet 2021 Forskningsrådet 2020.06.09
Løpende Midler til forskningsopphold i utlandet for forskere Forskningsrådet 2020.07.07
Løpende Støtte til arrangement Forskningsrådet 2019.12.16
Løpende Data og tjenester overalt - Forskerprosjekt Forskningsrådet 2019.10.23
Løpende Data og tjenester overalt - Samarbeidsprosjekt Forskningsrådet 2019.10.10
Løpende Utenlandsstipend for doktorgrads- og postdoktorstipendiater Forskningsrådet 2019.06.11
Løpende Støtte til workshops Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning 2020.07.07
Løpende H2020 – Støtte til reiser og profilering for aktører uten årlig rammebevilgning fra PES2020 Forskningsrådet 2019.06.11
Løpende Offentlig sektor-phd Forskningsrådet 2019.06.11
Løpende Økonomisk støtte til å skrive søknader rettet mot H2020 Forskningsrådet 2019.06.11
Flere frister Alle utlysninger fra Forskningsrådet Forskningsrådet 2019.06.11
Løpende Alle utlysninger Regionale Forskningsfond Innlandet Regionale Forskningsfond Innlandet 2019.06.11
Løpende Alle utlysninger Regionale Forskningsfond Agder Regionale forskningsfond Agder (RFFAGDER) 2019.06.11
Løpende Alle utlysninger Regionale Forskningsfond Oslofjordfondet Regionale Forskningsfond Oslofjordfondet (RFFOFJOR) 2019.06.11
Flere frister International Scholarship Opportunities for Non-Canadians Canada 2018.09.18