logo

10 millioner til nettverk mellom næringsliv og forskningsmiljøer (BIA)


BIA ønsker å stimulere til mer forskningsbasert innovasjon på områder hvor det finnes norsk næringsliv som vil ha nytte av økt samarbeid med forskningsmiljøer. Nettverkene skal lede til nye prosjekter som skal bidra til økt verdiskaping i norsk næringsliv, kunnskapsoverføring på tvers av sektorer, omstilling og grønn vekst.  

Det gis støtte for en periode på 6 måneder til 3 år med en økonomisk ramme på inntil 300 000 kr per år. Støtten fra BIA kan utgjøre maksimalt 50 % av godkjente kostnader. 

Les mer her