100 millioner til forskerprosjekt innenfor tjenesteforskning (HELSEVEL)

Forskningsrådet informerer om planlagt utlysning av forskerprosjekt. Fullversjon planlegges publisert i januar 2019. Utlysningen blir aktiv 27.02.2019.

Det planlegges å lyse ut midler til tjenesteforskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgstjenestene, arbeids- og velferdstjenestene og barne- og familievernet.

Det lyses ut midler i tråd med prioriteringene i programplanen til HELSEVEL (Helsevel Programplan Revidert 2017).

Utlysningen er avgrenset til tjenesteforskning innenfor de tre tjenesteområdene og de seks tverrgående temaene som er beskrevet i programplanen.

Tjenesteforskning er et flerfaglig vitenskapelig felt hvor man studerer hvordan sosiale faktorer, finansieringssystemer, organisatoriske strukturer og prosesser, teknologi og personellatferd påvirker tilgang til tjenester, kvaliteten og kostnadene ved tjenestene, og til syvende og sist helse, velferd og livskvalitet for borgerne.

Les mer her.