100 millioner til forskerprosjekter innenfor tjenesteforskning (HELSEVEL)

Utlysningen er åpen for tjenesteforskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgstjenestene, arbeids- og velferdstjenestene og barne- og familievernet, med vekt på de spesielt prioriterte temaene vi beskriver i denne utlysningen.

Forskningsrådet lyser ut midler som skal bidra til å nå målene i programplanen til HELSEVEL (Programplan Helsevel).

Utlysningen er avgrenset til tjenesteforskning innenfor tjenesteområdene og de seks tverrgående temaene som er beskrevet i programplanen.

Tjenesteforskning er et flerfaglig vitenskapelig felt hvor man studerer hvordan sosiale faktorer, finansieringssystemer, organisatoriske strukturer og prosesser, teknologi og personellatferd påvirker tilgang til tjenester, kvaliteten og kostnadene ved tjenestene, og til syvende og sist helse, velferd og livskvalitet for borgerne.

Tjenesteområdene inkluderer helse- og omsorgstjenestene, arbeids- og velferdstjenestene og barne- og familievernet. De tverrgående temaene er styring, ledelse og organisering, vertikalt og horisontalt samspill, tjenesteinnovasjon og implementering, teknologi og digitalisering, økonomi og ressursfordeling, og etiske, legale, samfunnsmessige aspekter (ELSA).

Antatt tilgjengelige midler: Inntil 100 millioner kroner

Les mer her