115 millioner kroner til pasientnær klinisk forskning (BEHANDLING)

I denne utlysningen prioriteres intervensjonsstudier som kombinerer kliniske data med helsedata i eksisterende registre og/eller biobanker.

Forskningsrådet lyser ut midler til forskerprosjekter som skal bidra til å nå målene i programplanen til BEHANDLING.

Prosjektene som får støtte skal være med på å:

  • styrke klinisk forskning på store og økende pasientgrupper
  • styrke forskning på pasientgrupper og problemstillinger som er underrepresentert i klinisk forskning
  • styrke forskning for å utvikle fremtidens kliniske praksis, herunder persontilpasset medisin inkludert stamcellebehandling

Forskningsrådet vil prioritere søknader om finansiering av intervensjonsstudier som kombinerer kliniske data med helsedata i eksisterende registre og/eller biobanker. Studiene skal gi kunnskap om hva som er god og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering.

Les mer her.