115 millioner til forskerprosjekt innenfor pasientnær klinisk forskning (BEHANDLING)

Forskningsrådet informerer om planlagt utlysning av forskerprosjekt. Fullversjon planlegges publisert i januar 2019. Utlysningen blir aktiv 27.02.2019.

Det lyses ut midler i tråd med prioriteringene i programplanen til BEHANDLING(Behandling Programplan Revidert 2017).

Prosjektene som får støtte skal være med på å bidra til å:

  • styrke klinisk forskning på store og økende pasientgrupper
  • styrke forskning på pasientgrupper og problemstillinger som er underrepresentert i klinisk forskning
  • styrke forskning for å utvikle fremtidens kliniske praksis, herunder persontilpasset medisin inkludert stamcellebehandling

Les mer her.