logo

15 millioner til innovasjonsnettverk (BIA)


Innovasjonsnettverkene skal arbeide med å fremme forskningsbasert innovasjon og næringsutvikling på områder hvor Norge har fremragende forskning, men hvor kommersialisering av forskningsresultater og næringsutvikling foreløpig er på et umodent stadium.  Et nettverk kan støttes med mellom 200.000 og 1 million kroner per år i inntil 3 år. Støtten fra BIA kan utgjøre maksimalt 50 % av godkjente kostnader. 

Les mer her