50 millioner til samarbeidsprosjekter for forskning ved helse- og velferdsutdanningene (HELSEVEL og PROFESJON)

Forskningsrådet informerer om planlagt utlysning av forskerprosjekt. Fullversjon planlegges publisert i januar 2019. Utlysningen blir aktiv 27.02.2019.

Det lyses ut midler til forskning og kompetansebygging i helse- og velferdsutdanningene. Prosjektene må ha høy vitenskapelig kvalitet, være relevant for profesjonsutøvelsen og være strategisk forankret i institusjonen. Utlysningen er en samfinansiering mellom Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger (PROFESJON) og Gode og effektive helse- omsorgs- og velferdstjenester (HELSEVEL).

Om samarbeidsprosjekt for samfunnsutfordringer og næringsutvikling

Programmer og aktiviteter som skal lyse ut midler til samarbeidsprosjekt for samfunnsutfordringer og næringsutvikling med søknadsfrist 10. april 2019, vil ha en rekke felles krav til søknadene. Du finner informasjon om de felles kravene her. Informasjon om krav som er spesifikke for hvert program og aktivitet, vil stå i utlysningene.

Formål med utlysningen

Utlysningen er åpen for søknader fra universiteter og høgskoler med institusjonsakkreditering innenfor helse- og velferdsutdanninger. De lange helsefaglige profesjonsutdanningene, som for eksempel medisin, psykologi og tannlege, er ikke en del av målgruppen for denne utlysningen.

Prosjektene skal

  • bidra til økt kvalitet og evne til å møte faktiske og framtidige kompetansebehov i tjenestene
  • styrke og støtte opp om institusjonenes strategiske prioriteringer
  • bidra til å styrke det forskningsbaserte grunnlaget for profesjonsutdanningene
  • ha en plan for formidling og spredning av resultatene som sikrer kunnskapsdeling og implementering hos relevante målgrupper
  • bidra til å nå målene i Strategisk plan for PraksisVEL PDF - 449 KB .

Les mer her.