70 millioner kroner til samarbeid om helseforskning mellom norske og amerikanske forskere

I denne utlysningen kan det søkes om en garanti på 5–7 millioner kroner for å finansiere norske aktiviteter i et RO1 samarbeidsprosjekt, der en amerikansk partner står som søker til NIH.  Ved innsending av R01 søknaden til NIH må det henvises til garantiordningen. Før tildeling av midler fra NIH må garantien om finansiering av norske aktiviteter, oversendes til det aktuelle NIH instituttet. 

Programmene BEDREHELSE og BEHANDLING lyser ut forskningsmidler for å stimulere til økt internasjonalt forskningssamarbeid med USA, innenfor forebyggende- og helsefremmende arbeid, årsaksforskning og klinisk behandlingsforskning. Formålet med utlysningen er å fremskaffe ny kunnskap for å bidra til å løse helse- og samfunnsutfordringer i Norge.

BEDREHELSE skal fremme forskning og forskningsbasert innovasjon av høy kvalitet som kan bidra til bedre folkehelse, økt livskvalitet og redusert sosial ulikhet i helse.

BEHANDLING skal fremme klinisk forskning og forskningsbasert innovasjon av høy kvalitet som bidrar til god og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering av pasienter gjennom hele sykdomsforløpet.

Garantien vil ha en gyldighet på 2 år fra den utstedes i desember 2018 og være knyttet til en spesifikk NIH-søknad med en definert amerikansk partner/prosjektleder. Ordningen gjelder for følgende NIH søknadsfrister for RO1 søknader: 5. juni og 5. oktober 2018 og samtlige søknadsfrister i 2019. Forutsatt at prosjektet er innenfor de tematiske prioriteringene i BEDREHELSE og/eller BEHANDLING, gjelder ordningen for søknader til alle NIH-institutter. 

Utlysningen er tilgjengelig på norsk og engelsk. Søknaden skrives på engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende. 

Les mer her.

NIH Research Project Grant Program (R01)