72 millioner til forskerprosjekt og unge forskertalenter (IKTPLUSS)

Forskningsrådet planlegger nå å lyse ut midler med søknadsfrist 10. april 2019, hvor godkjente forskningsorganisasjoner kan søke. Stordata, kunstig intelligens, maskinlæring, robotikk, tingenes internett og digital sikkerhet er eksempler på områder som inngår i de prioriterte temaene.

Utlysningen er foreløpig i kortversjon, en fullversjon planlegges å komme i januar 2019. Utlysningen blir aktiv 27.02.2019.

IKTPLUSS vil velge prosjekter etter: I hvilken grad prosjektet bidrar til å bygge sterke, robuste og internasjonalt konkurransedyktige forskningsmiljøer innenfor satsingens prioriterte temaer

  • Data og tjenester overalt
  • Et trygt informasjonssamfunn
  • Grensesprengende prosjekter
  • eVitenskap

22 millioner kroner av det utlyste beløpet skal gå til prosjekter innenfor e-vitenskap. Her vil det bli lagt vekt på i hvilken grad prosjektet kombinerer metodeutvikling innenfor beregningsteknologi og/eller analyse av store mengder vitenskapelige data med anvendelser innenfor fag som energi, miljø, hav, mat, økonomi, transport og helse.

Iktpluss Programplan 2018.

Les mer her.