Åpen utlysning for polsk-norsk grunnforskning

Det polske grunnforskningsrådet (NCN) lyser ut over 370 millioner kroner for polsk-norske samarbeidsprosjekter. Søknader fra alle fag og temaområder er velkomne. Se oversikt i lenken under.

Hovedsøker skal være en polsk forskningsorganisasjon som skal ha med seg minst en norsk forskningsorganisasjon.

Les utlysningen her.

Oversikt over områder man kan søke støtte til her (hvert punkt kan utvides).