Arrangementsstøtte Innovasjon (ARRINNOVASJON)

Forskningsrådet skal bidra til å bygge et kunnskapsbasert, attraktivt og bærekraftig norsk næringsliv.

Arrangementsstøtte Innovasjon er et særskilt tiltak fra Forskningsrådet for å stimulere til møteplasser mellom forskningsmiljøer, næringsliv og offentlige virksomheter om forskningsdrevet innovasjon og næringsrettet forskning.

Det kan søkes støtte til arrangementer innenfor området forskningsdrevet innovasjon og næringsrettet forskning som ikke faller inn under Forskningsrådets øvrige programmer/aktiviteter. Arrangementet må bidra til kunnskapsutveksling og kontaktskapende virksomhet nasjonalt eller internasjonalt. Arrangementsstøtten vil bli vurdert i lys av disse overordnede målene.

Les mer her.