logo

Avklaringsmidler for offentlig sektor (RFFHSTAD)


Avklaringsmidler skal stimulere til at offentlig sektor får definert sine behov og identifisert samarbeidspartnere.

Prosjektene skal adressere regionale samfunnsutfordringer med god forankring hos en aktivt deltakende offentlig prosjekteier/prosjektpartner.

Søknadene konkurrerer på tvers av de ulike tematiske områdene. Utlysningen er dermed en åpen konkurransearena med bred faglig tilnærming.

Les mer her.