Data og tjenester overalt - Forskerprosjekt

Målet med utlysningen er å styrke forskningsinnsatsen innenfor temaet "Data og tjenester overalt". Forskningsinnsatsen skal flytte forskningsfronten, sørge for viktig kompetansebygging og skape nye muligheter på kortere eller lengre sikt.

Utlysningen har som målsetning å styrke IKT-forskning innenfor prioriterte tema for innovasjon og verdiskaping.

Produksjon, forvaltning og bruk av stadig økende mengder av elektroniske data og digitalt innhold spiller en hovedrolle innenfor flere samfunnsutfordringer. Det er også stor etterspørsel etter ny kunnskap og kompetanse både i næringslivet og i det offentlige.

Forskningsområdene innenfor "Data og tjenester overalt", kan grupperes på denne måten:

  • Tingenes internett, mobilitet og trådløse infrastrukturer
  • Kunstig intelligens, autonome og kognitive systemer
  • Digitale grensesnitt, robotikk og virtuelle omgivelser

Det er også viktig at de gjennomgripende og transformerende effektene av IKT blir forstått og at samfunnsmessige behov, bærekraft og ansvarlighet ivaretas. Forskningsområdene åpner for tverrfaglige problemstillinger og innsats fra flere fagområder og aktører.

Les mer her.