Ekstra utlysning av forskningsmidler våren 2020

​Har du hovedstilling i et helseforetak kan du søke på forskningsmidlene Helse Nord nå lyser ut. Det lyses ut midler til å planlegge en klinisk studie og for å kjøre en pilot for å få preliminære data til bruk i søknad om forskningsmidler.

Startstipend – klinisk studie

Søknadstypen gjelder erfarne søkere med hovedstilling i helseforetak, som også skal være søkeinstitusjon. Søker må minimum ha ph.d.-grad, tilhøre et godt forskningsmiljø, med potensiale til å kunne gjennomføre en klinisk studie og gjerne med mål om å oppnå ekstern finansiering.

Startstipend – klinisk studie er på inntil 250 000 kr og må tas ut i løpet av perioden mai 2020–mars 2021. Budsjett og eventuell frikjøpsperiode må fremkomme i søknad.

Formålet med stipendet er å øke antall søknader om finansiering av kliniske studier fra helseforetakene både til Helse Nords utlysning og til eksterne finansieringskilder. Søknaden må være knyttet til en gitt/forventet utlysning, inkludert når (årstall), hos en eller flere finansieringskilde(r).

Midlene kan brukes til 3 måneder frikjøp av grunnlønn til erfarne forskere, eller også annen anvendelse av midlene (samarbeidsmøter, workshops m.m.), der formålet med aktivitetene er å planlegge den aktuelle kliniske studien og/eller utforme selve søknaden.

Forskergruppe/forskningsmiljø, og nasjonalt og internasjonalt nettverk må synliggjøres i søknaden.

Søknaden vurderes etter nasjonale kriterier, kvalitet og nytte

Prosjektmidler – mindre pilotstudie

Søknadstypen gjelder erfarne søkere med hovedstilling i helseforetak, som også skal være søkeinstitusjon. Søker må minimum ha ph.d.-grad, tilhøre et godt forskningsmiljø, med potensiale til å kunne gjennomføre en klinisk studie og gjerne med mål om å oppnå ekstern finansiering.

Det kan søkes om midler til å gjennomføre en pilotstudie slik at designet kan testes eller preliminære data kan innhentes for bruk i søknad om forskningsmidler enten til Helse Nord eller eksterne finansieringskilder.

Prosjektmidler – pilotstudie er på inntil 500 000 kr og må tas ut i løpet av perioden mai 2020–mars 2021. Budsjett og eventuell frikjøpsperiode må fremkomme i søknad.

Formålet med stipendet er å øke antall søknader om finansiering av kliniske studier fra helseforetakene både til Helse Nords utlysning og til eksterne finansieringskilder. Søknaden må være knyttet til en gitt/forventet utlysning, inkludert når (årstall), hos en eller flere finansieringskilde(r).

Midlene skal brukes til gjennomføringen av pilotstudien. Dette kan innebære driftsmidler, 3 måneder frikjøp av grunnlønn til erfarne forskere, samt annen anvendelse av midlene (samarbeidsmøter, workshops m.m.), der formålet med aktivitetene er å planlegge den aktuelle kliniske hovedstudien og/eller utforme selve hovedsøknaden.

Forskergruppe/forskningsmiljø, og nasjonalt og internasjonalt nettverk må synliggjøres i søknaden.

Totalt tilgjengelig beløp: 2,5 millioner NOK

Les mer her.