eSøknad: Test det elektroniske søknadsskjemaet (TEST)

Forskningsrådets programmer lyser ut midler med forskjellige søknadstyper. Her kan du teste søknadsskjemaet for alle søknadstyper.

For å teste søknadsskjemaet må du logge inn i "Mitt nettsted". 

I testsøknaden kan du teste alle funksjoner uten fare for at søknaden blir sendt til behandling hos Forskningsrådet.

Les mer her