Forskerprosjekt for fornyelse

Dette er et varsel fra Forskningsrådet om kommende utlysning. Mer informasjon om utlysningen og tilgjengelige midler, kommer i januar 2020. Temaene vil bli annonsert fortløpende fram til det.

Formålet er fornyelse og utvikling i forskningen som kan bidra til å flytte den internasjonale forskningsfronten. Utlysningen retter seg derfor mot forskere som har vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet. Utlysningen er åpen for søknader innenfor alle fag- og forskningsområder.

Støttegrenser: 4 000 000 - 12 000 000 kr

Prosjektvarighet: 36 - 72 måneder

Les mer her.