Forskerprosjekt for unge talenter

Dette er et varsel fra Forskningsrådet om kommende utlysning. Mer informasjon om utlysningen, endelig oversikt over hvilke tema utlysningen dekker og tilgjengelige midler, kommer i januar 2020.

Støtten skal gi unge forskertalenter under 40 år innenfor alle fag og tematiske områder mulighet til å forfølge egne ideer og å lede et forskningsprosjekt. Utlysningen er rettet mot forskere på et tidlig stadium i karrieren, 2–7 år etter disputas, som har vist potensial til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Støttegrenser: 4 000 000 - 8 000 000 kr

Prosjektvarighet: 36-48 måneder

Les mer her.