Forskerprosjekt for unge talenter

Støtten skal gi unge forskertalenter under 40 år innenfor alle fag og tematiske områder mulighet til å forfølge egne ideer og å lede et forskningsprosjekt. Utlysningen er rettet mot forskere på et tidlig stadium i karrieren, 2–7 år etter disputas, som har vist potensial til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Utlysningen favner alle fag og forskningsområder og vi tar imot søknader om støtte til både anvendt og grunnleggende forskning. Samtidig har utlysningen øremerkede midler med spesifiserte prioriteringer.

Hvilke temaer du mener søknaden din er relevant for, velger du i søknadsskjemaet.

Det er krav knyttet til prosjektleders alder og erfaring, se under "Hvem kan delta i prosjektet?".

Du kan være prosjektleder på kun én søknad som sendes inn til enten Forskerprosjekt for fornyelse, Forskerprosjekt for unge talenter (denne utlysningen) eller Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet med søknadsfrist 6. mai 2020. I tillegg kan du være prosjektleder på én søknad om Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt med søknadsfrist 6. mai 2020.

Det er ikke begrensning på hvor mange søknader du kan være samarbeidspartner på.

Støttegrenser: 4 000 000 - 8 000 000 kr

Prosjektvarighet: 36-48 måneder

Les mer her.