Forskerprosjekter innenfor persontilpasset medisin - multidisiplinær forskning mot implementering

MERK: Søknadsprosessen har to tidsfrister:

  • Søknadsfrist for skisser: 7.mars 2019
  • Søknadsfrist for full søknad: 17.juni 2019 (kun søknader som etter skissetrinnet inviteres til trinn to kan sende inn full søknad)

Det lyses ut 0.8 millioner Euro til prosjekter med mål om å forbedre håndtering av sykdommer, gjennom bedre pasientstratifisering, diagnose- og behandlingsprotokoller, og sykdomsforebygging.

Les mer her.