Forsterkningsordning til EUs delprogram «Health, demographic change and wellbeing», utlysningene 2016/2017

Utlysningen gjelder norske institusjoner som deltar i prosjekter med finansiering fra delprogrammet «Health, demographic change and wellbeing» gjennom 2016/2017-utlysningene. Prosjektene som gis støtte må være relevante for programplanene til BEDREHELSE/BEHANDLING/HELSEVEL.

Minimum søkt beløp: 200 000 NOK

Maksimum søkt beløp: 1 500 000 NOK

Les mer her