Utenlandsstipend for FRIHUMSAM-stipendiater (FRIHUMSAM)

Det kan søkes om personlig utenlandsstipend for 3 til 12 måneder. Forskningsrådets satser for utenlandsstipend skal benyttes i søknaden. I tillegg kan det søkes om dekning av reiseutgifter tur/retur oppholdsstedet i utlandet. For doktorgradsstipendiater kan det også søkes om dekning av skolepenger til institusjonen de skal oppholde seg ved.

Les mer her.