logo

Fri prosjektstøtte for medisin, helse og biologi (FRIMEDBIO)


Fri prosjektstøtte (FRIPRO) er en åpen, nasjonal konkurransearena for midler til forskning innenfor alle fagområder.

FRIPRO skal fremme

  • vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront
  • dristig og nyskapende forskning
  • karriere for unge forskertalenter

Vitenskapelig kvalitet er det avgjørende kriteriet for bevilgning. Det blir også lagt stor vekt på dristighet og faglig fornyelse i vurderingen av søknadene.

FRIPRO skal bidra til økt internasjonal mobilitet tidlig i forskerkarrieren og til at norske søkere når opp i konkurransen i internasjonale finansieringsordninger. Vi forventer derfor at stipendiater i forskningsprosjekter har et utenlandsopphold i løpet av stipendperioden, og at prosjektledere for innvilgede forskerprosjekt- og unge forskertalenter-søknader søker finansiering fra the European Research Council (ERC).

Les mer her