Midler til forskerprosjekt, unge forskertalenter, FRIPRO mobilitetsstipend og arrangementsstøtte (FRIMEDBIO)

For søknadsfristen i mai 2017 var kravene og begrensningene for søknadstypene i FRIPRO som vist under. Forskningsrådet har ikke planlagt endringer for utlysningen med søknadsfrist 25. april 2018, men det kan komme endringer fram til seks uker før søknadsfristen, altså 14. mars 2018.

SøknadstypeKrav til prosjektlederProsjektlengdeStøttebeløp
ForskerprosjektMinst 6 år siden disputasdato for godkjent doktorgradInntil 4 år5-10 mill. kr
Unge forskertalenter2-8 år siden disputasdato for godkjent doktorgrad, under 40 år gammel, du kan søke denne søknadstypen maks tre ganger og få støtte maks én gangInntil 4 år4-8 mill. kr
FRIPRO mobilitetsstipend0-6 år siden disputasdato for godkjent doktorgrad3 år (2 år i utlandet og 1 år i Norge)Inntil ca. 3,5 mill. kr
Arrangementsstøtte-Konferansen må gjennomføres året etter søknadsfristenInntil      250 000 kr

Les mer her