Utenlandsstipend for FRIMEDBIO-stipendiater (FRIMEDBIO)

Utlysning med løpende søknadsfrist for personer med sin doktorgrads-, postdoktor- eller forskerstilling finansiert gjennom programmet.

Forskningsrådet ønsker å stimulere til at yngre forskere i større grad deltar i internasjonalt forskningssamarbeid. Derfor tilbyr Forskningsrådet støtte til utenlandsopphold for stipendiatene som har finansiering under FRIPRO, og til prosjektledere for Unge forskertalent-prosjekter finansiert under FRIPRO. Støtteordningen gjelder opphold ved en utenlandsk forskningsinstitusjon i deler av prosjektperioden. Det kan søkes personlig utenlandsstipend med løpende søknadsfrist, dvs. gjennom hele året, og søknadene vil bli behandlet fortløpende.

Les mer her.