logo

God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering (BEHANDLING); arrangementstøtte og utenlandsstipend


Program for God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering skal gjennom klinisk forskning bidra til at pasienten får god og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering gjennom hele sykdomsforløpet. Endepunktene for forskningen som programmet understøtter, skal være pasient- og tjenesterelevante og brukermedvirkning skal ivaretas. Sykdommer som representerer store samfunnsmessige utfordringer vil være sentrale. Programmet skal bidra til å bygge opp forskningskompetanse og forskningskapasitet på områder som er relevante for programmets mål. Behov for forskning i og for den kommunale helse- og omsorgtjenesten, og i spesialisthelsetjenesten inkludert tannhelsetjenesten, skal ivaretas. Både høy kvalitet i forskningen og nytte for sluttbrukeren/pasienten skal fremmes.

Les mer her