logo

Gode og effektive helse,- omsorgs- og velferdstjenester (HELSEVEL); personlig utenlandsstipend og arrangementsstøtte


Personlig utenlandsstipend kan bare søkes for vitenskapelig ansatte med stilling finansiert av programmet Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester. Dette gjelder doktorgrads-, postdoktor- og forskerstillinger. For øvrig må eventuell søknad om utenlandsstipend integreres i andre relevante søknadstyper.

Arrangementsstøtte: Det kan kun søkes om delfinansiering av større internasjonale forskerkonferanser der et norsk fagmiljø har vertskapsforpliktelser og står som arrangør.

Det forutsettes finansiering fra vertsinstitusjonen og/eller annen støtte samt gjennom deltakeravgift. Budsjett, program og faglig begrunnelse for arrangementet, må vedlegges søknaden.

Prosjektene vurderes ut fra faglig kvalitet og relevans for programmet.

Les mer her