logo

H2020 - Persontilpasset helse og omsorg


Europas aldrende befolkning, en økende sykdomsbyrde – både smittsomme og ikke smittsomme sykdommer – og følgene av den europeiske krisen er bakgrunnen for å ha persontilpasset helse og omsorg (personalising health and care) som fokusområde. 

For å løse disse utfordringene har utlysningen for 2014-2015 som mål å skape muligheter for forskningsgjennombrudd og økt innovasjon både i offentlig sektor og næringslivet. Dette skal skje gjennom å støtte opp om overføring av forskningsresultater både til klinikken og til andre helse- og omsorgssammenhenger med den hensikt å forbedre helse, redusere ulikhet i helse og fremme aktiv og sunn alderdom.

Les mer her

Horisont 2020 (nettsider) 

Søknadsfrist

Løpende

Organisasjon

Forskningsrådet/EU

Sist oppdatert

22.11.2017

Siste registrerte utlysninger