H2020 – Støtte til reiser og profilering for aktører uten årlig rammebevilgning fra PES2020

Forskningsrådet kan gi økonomisk støtte til norske aktører som vil delta på H2020-relevante arrangementer for å få mer kunnskap om Horisont 2020. Slike arrangementer kan gi tilgang til nye nettverk og bidra til å profilere norske aktører som attraktive partnere i framtidige H2020-søknader.

Les mer her.