Hovedsøknadsfrister Forskningsrådet 2019

Forskningsrådet har fire hovedsøknadsfrister i året. Andre søknadsfrister kan unntaksvis forekomme. Normalt benytter et program/aktivitet én hovedsøknadsfrist i løpet av året. Enkelte programmer og aktiviteter har løpende søknadsfrist, det vil si at søknader behandles fortløpende. For 2019 gjelder følgende hovedsøknadsfrister:

  • 13. februar
  • 10. april: Forskerprosjekt, Kompetanse- og samarbeidsprosjekt
  • 4. september: Kompetanseprosjekt for næringslivet
  • 25. september: Innovasjonsprosjekt (næringsliv og offentlig sektor), Kommersialiseringsprosjekt,
    Demonstrasjonsprosjekt, Pilot-E og Pilot-T, Forskningssenter (SFI), Koordinerings- og støttetiltak
  • 20.november

Alle hovedsøknadsfrister er kl. 13.00 (CET/CEST).

Les mer her