logo

Hovedsøknadsfrister Forskningsrådet 2018


Forskningsrådet har fire hovedsøknadsfrister i året. Andre søknadsfrister kan unntaksvis forekomme. Normalt benytter et program/aktivitet én hovedsøknadsfrist i løpet av året. Enkelte programmer og aktiviteter har løpende søknadsfrist, det vil si at søknader behandles fortløpende. For 2018 gjelder følgende hovedsøknadsfrister:

  • 14. februar
  • 25. april
  • 12. september
  • 10. oktober

Alle hovedsøknadsfrister er kl. 13.00 (CET/CEST). 

Les mer her

Søknadsfrist

Flere frister

Organisasjon

Forskningsrådet

Sist oppdatert

09.02.2018

Siste registrerte utlysninger