Hovedsøknadsfrister Forskningsrådet 2021

Fra 2021 vil de store søknadsfristene til Forskningsrådet være i februar. Søknadsfrist for Forskerprosjekt (FP) vil være 10. februar 2021, og frist for Kompetanse- og samarbeidsprosjekt (KSP) vil være 17. februar 2021.

Andre søknadstyper har en eller flere frister, disse vil alle ha sluttidspunkt kl. 13.00:

  • 17. mars
  • 12. mai
  • 15. september
  • 20. oktober
  • 24. november