Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon (INTPART)

Formålet med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer i Norge gjennom langsiktig internasjonalt samarbeid. Ordningen skal tilrettelegge for økt samarbeid mellom fagmiljøer som regnes som fremragende i dag, eller som vurderes å ha potensial for å bli verdensledende i fremtiden. Det kan søkes om støtte både til å etablere nye internasjonale partnerskap og til å styrke eksisterende samarbeid. 

- Nye prosjekter kan søke om inntil 4,5 millioner over 3 år

- Enkeltprosjekter fra 2015 kan søke om forlengelse, inntil 3,5 millioner over 3 år

- Prosjekter fra 2015 som velger å slå seg sammen, kan søke om forlengelse, inntil 5 millioner over 4 år

Søkere til INTPART skal være norsk universitet, høyskole eller annen norsk forskningsinstitusjon. Søker må være gradsgivende på master- og/eller phd.-nivå, eller ha en norsk partnerinstitusjon med slike programmer.

Alle fagfelt omfattes av ordningen.

Søker må være vertsinstitusjon eller formell partner i fagfellevurderte prosjekter med aktiv støtte gjennom ordningene:

  • Senter for fremragende forskning (SFF)
  • Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)
  • Senter for fremragende utdanning (SFU)
  • Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)
  • Forskningssentre for petroleum (PETROSENTER)
  • Norwegian Innovation Clusters
  • Kompetanseprosjekter for næringslivet (KPN) finansiert av Forskningsrådet
  • Forskerprosjekter finansiert av Forskningrådet
  • Forskerprosjekter og senterordninger finansiert av Nordforsk eller Nordisk Ministerråd
  • Forskerprosjekter finansiert av EU-kommisjonens rammeprogram

Les mer her (SIU) og her (Forskningsrådet).