logo

Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon (INTPART)


Informasjonen under er hentet fra 2017 utlysningen: 

Formålet med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer i Norge gjennom langsiktig internasjonalt samarbeid. Ordningen skal tilrettelegge for økt samarbeid mellom fagmiljøer som regnes som fremragende i dag, eller som vurderes å ha potensial for å bli verdensledende i fremtiden. 

Det kan søkes om prosjektstøtte over 3 år, men 0,5 - 1,5 mill kroner årlig. Minimum 20% egenfinansiering.

Søkere til INTPART skal være norsk universitet, høyskole eller annen norsk forskningsinstitusjon. Søker må være gradsgivende på master- og/eller phd.-nivå, eller ha en norsk partnerinstitusjon med slike programmer.

Alle fagfelt omfattes av ordningen.

Søker må være vertsinstitusjon eller formell partner i fagfellevurderte prosjekter med aktiv støtte gjennom ordningene:

  • Senter for fremragende forskning (SFF)
  • Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)
  • Senter for fremragende utdanning (SFU)
  • Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)
  • Forskningssentre for petroleum (PETROSENTER)
  • Norwegian Innovation Clusters
  • Kompetanseprosjekter for næringslivet (KPN) finansiert av Forskningsrådet
  • Forskerprosjekter finansiert av Forskningrådet
  • Forskerprosjekter og senterordninger finansiert av Nordforsk eller Nordisk Ministerråd
  • Forskerprosjekter finansiert av EU-kommisjonens rammeprogram

Mer informasjon kommer når utlysningen for 2018 er klar.

Les mer her.

Søknadsfrist

24.04.2018

Organisasjon

Forskningsrådet/SIU

Sist oppdatert

07.02.2018

Siste registrerte utlysninger