Forskning og innovasjon (Interreg Nord)

EU-programmet Interreg Nord skal bidra til å forsterke det grenseoverskridende samarbeidet med den hensikt å styrke den økonomiske og sosiale utviklingen i perioden 2014 – 2020. Programområdet omfatter Nord-Norge, Nord-Finland, Nord-Sverige samt Sápmi. Det overordnede målet med Nord-programmet er å styrke programområdets konkurransekraft og attraktivitet.

Nord-programmet for perioden 2014 -2020 er delt inn i to delområder, delområde Nord og delområde Sápmi. Nord-programmet har identifisert fire innsatsområder for den nye programperioden.

  • Forskning og Innovasjon
  • Entreprenørskap
  • Kultur og miljø
  • Felles arbeidsmarked

I tillegg har programmet 7 fokusområder som prosjektene må defineres innenfor. Disse fokusområder er områder som regionen har særlige fortrinn for å utvikle.

To ulike prosjekter man kan søke støtte til:

  • Prosjekter: maksimal varighet 36 måneder, ingen øvre beløpsgrense
  • Forprosjekt: maksimal varighet 12 måneder, inntil €10.000

Les mer her (merk at det på norsk kun finnes sammendrag om utlysningen. For detaljer må man velge svensk som språk)