Kolarctic

Utlysningen åpner 21.september.

Utlysningen hører inn under programområde Interreg A/ENI og programmet Kolarctic. A-programmene handler om grenseregionalt samarbeid, det vil si samarbeid mellom regioner som ligger langs eller på hver sin side av en nasjonalgrense. For Norge betyr dette samarbeid med grenselandene; Sverige, Finland, Russland og Danmark.

Kolarctic finansierer prosjekter som bidrar til utvikling og samarbeid mellom nabolandene Norge, Sverige, Finland og Russland. Programmet fremmer attraktivitet og bærekraftig økonomisk utvikling i en sårbar region med arktisk særpreg og store naturressurser.

Kolarctic er delfinansiert av EU gjennom European Neighbourhood Instrument (ENI CBC), Finland, Sverige, Russland og Norge.

Det anbefales alle søkere å tegne opp prosjektstruktur og innhold på begge siden av samarbeidsgrensen i god tid før utlysningen åpnes. For norske søkere kan det være lurt å forberede svenske eller finske partnere, i tillegg til de obligatoriske russiske. Erfaring fra forrige søknadsrunde viser at nordnorske partnere unngår fallgruver ved å kontakte den nordnorske filialen i god tid før søknad lages, og før den sendes. Du kan til en viss grad få hjelp til søknadsutkast, siden sekretariatet ikke innstiller eller beslutter.

Les mer her.

Link til prosjektdatabase fra gjennomførte Interreg-prosjekter med norsk deltakelse ligger her.