Kreftforebygging 2019

Kreftforeningen lyser nå ut 15 millioner kroner til forskning på forebygging av kreft.

Et prioritert område for Kreftforeningen er å jobbe for at færre skal få kreft. På verdensbasis er det stor økning av krefttilfeller. Det medfører store kostnader til behandling, pleie og rehabilitering samt fravær fra arbeidslivet. Derfor er det å forebygge kreft stadig mer viktig. Mange kreftsykdommer kan forebygges og mye kan gjøres for å redusere risiko for å utvikle kreft. For å oppnå vårt mål om at forebyggbar kreft skal bli veldig sjelden, finansierer Kreftforeningen forskning på forebygging av kreft.

Spesifikt ønsker Kreftforeningen å støtte:

  • strukturelle og individuelle tiltak for å påvirke folks adferd for å redusere kreftrisiko. Det bør legges vekt på tiltak som kan føre til reduksjon i sosial ulikhet, det vil si tiltak rettet mot grupper med størst potensial innen forebygging av kreft
  • evidensbaserte tiltak for å hindre tobakks- og nikotinbruk blant unge i Norge
  • effektive tiltak for å redusere forekomst av yrkesrelatert kreft og for å finne ut hvordan risiko for kreft i yrkeslivet kan reduseres

Les mer her.