logo

Medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekt


Medfinansieringsordningen skal øke digitaliseringstempoet i offentlig sektor og realisere gevinstene av digitalisering.

Ordningen retter seg mot små og mellomstore digitaliseringsprosjekt. Statlige virksomheter kan søke om støtte opp til 50 % av prosjektkostnadene. Prosjektene må være samfunnsøkonomisk lønnsomme og gi reell gevinstrealisering.

Midler til fordeling i 2018: Maksimalt 15 millioner NOK per prosjekt.

Les mer her